Integracje ILUO Biznes™

ILUO Biznes zapewnia łatwą integrację i wymianę danych ze sklepami internetowymi, bankami, systemami FK i innymi. Oferuje szereg bezpłatnych, wbudowanych integracji, JPK.

integracje
Integracje

Wbudowane integracje

Projektując ILUO Biznes pamiętaliśmy o rosnących wymaganiach przedsiębiorców i wyposażyliśmy system w szereg mechanizmów ułatwiających tworzenie integracji. Dodatkowo zaoferowaliśmy na starcie szereg wbudowanych integracji.

strzałka w dółWięcej

Integracje ze sklepami internetowymi

Przedstawiamy Państwu listę sklepów internetowych współpracujących
z programem handlowo-magazynowym ILUO Biznes.

Rozwiązania opracowane przez ILUO stanowią integralną część oprogramowania ILUO Biznes. Funkcjonalnie jest to element biblioteki modułów dodatkowych, uruchamianych w procesie konfigurowania licencji. W ten sposób zostały obsłużone następujące platformy:

shoper logo
Rozwiązanie zostało przygotowane przez ILUO Sp. z o.o. we współpracy z firmą Dream Commerce SA, producentem cenionej na rynku platformy handlu internetowego Shoper. Stanowi ono element biblioteki modułów dodatkowych ILUO Biznes. Włączenie/wyłączenie modułu następuje zatem w procesie aktywacji/konfiguracji licencji. Bezpośrednia współpraca między producentami gwaranuje wysoką jakość i aktualność rozwiązania. Cechy biblioteki integrującej ILUO <-> Shoper
baselinker logo

Integracja między platformą integracyjną BaseLinker a ILUO Biznes jest autorskim rozwiązaniem firmy ILUO, które wykorzystuje do komunikacji API udostępnione przez producenta platformy BaseLinker. Bezpośrednia współpraca między systemami opierająca się na API gwarantuje wysoką jakość i aktualność rozwiązania.

Korzyści dla użytkownika ILUO Biznes

 1. Integracja z Allegro, Ebay, Amazon (zarządzanie aukcjami, pobieranie zamówień)
 2. Prosta integracja z kilkudziesięcioma sklepami internetowymi (lista na stronie BaseLinker)
 3. Integracja z kilkudziesięcioma firmami kurierskimi (lista na stronie BaseLinker), możliwość zarządzania przesyłkami
 4. Obsługa sprzedaży zagranicznej (OSS lub magazyny zagraniczne)

Funkcje i cechy biblioteki integrującej ILUO<->BaseLinker

 1. Funkcja importu towarów/produktów do ILUO Biznes z BaseLinker.Pozwala na zaimportowanie list towarów z BaseLinkera (razem ze zdjęciami). Opcja zapewnia szybki start użytkownikom używającym BaseLinkera, którzy chcą skorzystać z rozwiązania sprzedażowo-magazynowego ILUO Biznes.
 2. Cechy funkcji eksportu/importu towarów
  • Obsługa dowolnej liczby katalogów i cenników BaseLinkera.
  • Zaawansowane mapowanie pól towaru przy eksporcie i imporcie.
  • Możliwość synchronizacji wariantów towaru.
  • Możliwość dowolnego filtrowania towarów eksportowanych do określonego katalogu (rozbudowane filtry). W najprostszym przypadku wg etykiet, którymi oznaczamy towary.
  • Dowolna liczba mapowań cenników między ILUO Biznes a BaseLinkerem.
  • Aktualizacja cenników niezależnie od aktualizacji pozostałych danych o towarze – wydzielona funkcja integracji.
  • Mapowanie pól dodatkowych BaseLinkera.
 3. Eksport stanów magazynowych
  • Zaawansowane filtrowanie towarów, których stan chcemy wysyłać do BL
  • Możliwość dowolnego mapowania magazynów (suma stanów zaznaczonych magazynów jest mapowana na dowolny magazyn BL. Dowolna liczba mapowań.
  • Optymalizacje wydajności polegające na wysyłaniu tylko stanu towarów zmodyfikowanych
 4. Import zamówień
  • Import zamówień z BaseLinkera do ILUO Biznes pozwala na późniejsze ich przetwarzanie w systemie ILUO czyli kompletację, wystawianie dokumentów finansowych, magazynowych i handlowych (łącznie z fiskalizacją).
  • Po realizacji zamówień w ILUO Biznes dokumentem handlowym może on być wysyłany mailem do klienta lub zapisywany w BasLlinkerze.
  • Moduł integracyjny realizuje funkcję automatycznego dodawania (aktualizacji danych) kontrahentów powiązanych z zamówieniem.
  • Zamówienia mogą być pobierane wg kryterium opartego na statusach w BasLlinkerze.
  • Statusy zamówień przetwarzanych w ILUO Biznes mogą być tłumaczone (mapowane) na statusy zamówień w BaseLinker i odpowiednio synchronizowane.
  • ILUO Biznes pozwala na zaawansowaną synchronizację płatności związanych z zamówieniem. Płatności zarejestrowane w BaseLinker są przesyłane do ILUO Biznes i na odwrót.
  • Moduł posiada zaawansowane algorytmy przydzielania magazynów do pozycji zamówień.
  • Dzięki definiowalnym regułom przy imporcie zamówień oraz regułom synchronizacji statusów możliwe jest odpowiednie klasyfikowanie i oznaczanie zamówień po stronie ILUO Biznes (np. przypisywanie firm (konfiguracja wielofirmowa), punktów handlowych, magazynów, opiekunów handlowych, statusów, etykiet itd.)
  • Reguły zarządzania operacjami finansowymi umożliwiają zaawansowaną obsługę rozliczenia płatności zamówień.
  • Możliwy jest import pól dodatkowych zamówień z BL
logo idosell dots

Rozwiązanie zostało przygotowane przez ILUO Sp. z o.o. we współpracy z firmą Dream Commerce SA, producentem cenionej na rynku platformy handlu internetowego Shoper. Stanowi ono element biblioteki modułów dodatkowych ILUO Biznes. Włączenie/wyłączenie modułu następuje zatem w procesie aktywacji/konfiguracji licencji. Bezpośrednia współpraca między producentami gwaranuje wysoką jakość i aktualność rozwiązania. Cechy biblioteki integrującej ILUO <-> Shoper

int

ILUO  Click Shop* Rozwiązanie dedykowane dla użytkowników platformy handlu internetowego Click Shop. Przygotowane jako dodatkowy moduł ILUO Biznes dołączany jako biblioteka. Zapewnia dwukierunkową wymianę danych między ILUO Biznes i Click Shop. Fukcjonalność biblioteki ILUO  Click Shop

 1. Możliwość współpracy z dowolną liczbą sklepów
  1. Nieograniczona lista sklepów opartych na oprogramowaniu Click Shop.
  2. Indywidualna (niezależna) konfiguracja parametrów określających zasady wymiany informacji dla każdego sklepu.
 2. Funkcja importu towarów (produktów) do ILUO Biznes z istniejącego sklepu Click Shop. Pozwala na zaimportowanie listy towarów/usług z istniejącego sklepu internetowego Click Shop (razem ze zdjęciami i załącznikami). Opcja zapewnia szybki start użytkownikom posiadającym sklep oparty na oprogramowaniu Click Shop, którzy chcą skorzystać z rozwiązania sprzedażowo-magazynowego ILUO Biznes.
 3. Funkcja wysyłania/aktualizacji informacji o towarach (produktach) z ILUO do Click Shop. Jeśli wykorzystujemy rozwiązanie zintegrowane (ILUO Biznes – Click Shop) sugerujemy, aby wszystkie zmiany dotyczące towarów/usług/produktów były wprowadzane w programie ILUO. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego działającego „w tle” (scheduler). Opcja działa następująco:
  1. Wysyłane są wszystkie towary lub tylko oznaczone określoną etykietą (np. etykietą konkretnego sklepu). Pozwala to na synchronizowanie dowolnego podzbioru towarów zapisanych w ILUO Biznes.
  2. Program może w zależności od ustawień konfiguracyjnych aktualizować: – nazwy towarów (produktów) w sklepie internetowym (mogą być inne niż nazwy podstawowe w ILUO) – indeksy towarów – ceny towarów – terminy dostaw – zdjęcia i załączniki – opis krótki – opis pełny – dane SEO i meta tagi – drzewo kategorii dodatkowych i parametry (funkcja wdrożeniowa) – warianty towarów (funkcja wdrożeniowa)
  3. Stany magazynowe mogą być wysyłane są jako suma stanów: – wszystkich magazynów – kilku wybranych magazynów określonych w konfiguracji
 4. Import zamówień z Click Shop do ILUO Biznes pozwala na przenoszenie zamówień złożonych w sklepie internetowym Click Shop do ILUO Biznes i późniejszą ich realizację na poziomie systemu ILUO. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego. Opcja obejmuje możliwość importu:
  1. wszystkich zamówień
  2. tylko zamówień potwierdzonych
 5. Moduł integracyjny realizuje funkcję dodawania (aktualizacji danych) kontrahentów dopisanych (zmodyfikowanych) w sklepie internetowym (podczas importu zamówień).
 6. Statusy zamówień przetwarzanych w ILUO Biznes (złożone, częściowo zrealizowane, zrealizowane, anulowane i inne zdefiniowane przez użytkownika) mogą być tłumaczone (mapowane) na statusy zamówień w sklepie Click Shop, tak aby były widoczne dla klienta składającego zamówienie. Mapowanie statusów określamy w opcjach konfiguracyjnych definicji połączenia ILUO <-> Click Shop. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego.
 7. ILUO Biznes synchronizuje również płatności związane z zamówieniem internetowym złożonym w sklepie Click Shop. Płatności elektroniczne zrealizowane w Click Shop są przesyłane do ILUO Biznes, a przelewy zarejestrowane w ILUO przesyłane są do sklepu internetowego. Realizacja tej funkcji wymaga dokonania odpowiedniego mapowania płatności w konfiguracji sklepu. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego.
 8. Operacje importu i eksportu mogą być automatyzowane za pomocą wbudowanego synchronizatora (schedulera). Określa on jak często ma być uruchamiane poszczególne funkcje wymiany informacji między systemami. Z technicznego punktu widzenia jest to usługa windows uruchamiana automatycznie z systemem i działająca niezależnie od ILUO Biznes.

*) Click Shop jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy home.pl S.A.

sote

ILUO  Click Shop* Rozwiązanie dedykowane dla użytkowników platformy handlu internetowego Click Shop. Przygotowane jako dodatkowy moduł ILUO Biznes dołączany jako biblioteka. Zapewnia dwukierunkową wymianę danych między ILUO Biznes i Click Shop. Fukcjonalność biblioteki ILUO  Click Shop

 1. Możliwość współpracy z dowolną liczbą sklepów
  1. Nieograniczona lista sklepów opartych na oprogramowaniu Click Shop.
  2. Indywidualna (niezależna) konfiguracja parametrów określających zasady wymiany informacji dla każdego sklepu.
 2. Funkcja importu towarów (produktów) do ILUO Biznes z istniejącego sklepu Click Shop. Pozwala na zaimportowanie listy towarów/usług z istniejącego sklepu internetowego Click Shop (razem ze zdjęciami i załącznikami). Opcja zapewnia szybki start użytkownikom posiadającym sklep oparty na oprogramowaniu Click Shop, którzy chcą skorzystać z rozwiązania sprzedażowo-magazynowego ILUO Biznes.
 3. Funkcja wysyłania/aktualizacji informacji o towarach (produktach) z ILUO do Click Shop. Jeśli wykorzystujemy rozwiązanie zintegrowane (ILUO Biznes – Click Shop) sugerujemy, aby wszystkie zmiany dotyczące towarów/usług/produktów były wprowadzane w programie ILUO. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego działającego „w tle” (scheduler). Opcja działa następująco:
  1. Wysyłane są wszystkie towary lub tylko oznaczone określoną etykietą (np. etykietą konkretnego sklepu). Pozwala to na synchronizowanie dowolnego podzbioru towarów zapisanych w ILUO Biznes.
  2. Program może w zależności od ustawień konfiguracyjnych aktualizować: – nazwy towarów (produktów) w sklepie internetowym (mogą być inne niż nazwy podstawowe w ILUO) – indeksy towarów – ceny towarów – terminy dostaw – zdjęcia i załączniki – opis krótki – opis pełny – dane SEO i meta tagi – drzewo kategorii dodatkowych i parametry (funkcja wdrożeniowa) – warianty towarów (funkcja wdrożeniowa)
  3. Stany magazynowe mogą być wysyłane są jako suma stanów: – wszystkich magazynów – kilku wybranych magazynów określonych w konfiguracji
 4. Import zamówień z Click Shop do ILUO Biznes pozwala na przenoszenie zamówień złożonych w sklepie internetowym Click Shop do ILUO Biznes i późniejszą ich realizację na poziomie systemu ILUO. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego. Opcja obejmuje możliwość importu:
  1. wszystkich zamówień
  2. tylko zamówień potwierdzonych
 5. Moduł integracyjny realizuje funkcję dodawania (aktualizacji danych) kontrahentów dopisanych (zmodyfikowanych) w sklepie internetowym (podczas importu zamówień).
 6. Statusy zamówień przetwarzanych w ILUO Biznes (złożone, częściowo zrealizowane, zrealizowane, anulowane i inne zdefiniowane przez użytkownika) mogą być tłumaczone (mapowane) na statusy zamówień w sklepie Click Shop, tak aby były widoczne dla klienta składającego zamówienie. Mapowanie statusów określamy w opcjach konfiguracyjnych definicji połączenia ILUO <-> Click Shop. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego.
 7. ILUO Biznes synchronizuje również płatności związane z zamówieniem internetowym złożonym w sklepie Click Shop. Płatności elektroniczne zrealizowane w Click Shop są przesyłane do ILUO Biznes, a przelewy zarejestrowane w ILUO przesyłane są do sklepu internetowego. Realizacja tej funkcji wymaga dokonania odpowiedniego mapowania płatności w konfiguracji sklepu. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego.
 8. Operacje importu i eksportu mogą być automatyzowane za pomocą wbudowanego synchronizatora (schedulera). Określa on jak często ma być uruchamiane poszczególne funkcje wymiany informacji między systemami. Z technicznego punktu widzenia jest to usługa windows uruchamiana automatycznie z systemem i działająca niezależnie od ILUO Biznes.

*) Click Shop jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy home.pl S.A.

Rozwiązania opracowane przez firmy partnerskie

prestashop

Multi Integrator Multi Integrator firmy KID to aplikacja umożliwiająca połączenie oprogramowania ILUO Biznes ze sklepami internetowymi zbudowanymi na dowolnej platformie. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość połączenia jednej bazy ILUO Biznes z dowolną ilością sklepów internetowych, z których każdy może pracować na innej platformie sprzedażowej. Synchronizacja jest oparta na wymianie plików xml. Jest to rozwiązanie uniwersalne. Po przygotowaniu wtyczki po stronie sklepu (dla zainteresowanych udostępniamy dokumentację), Multi Integrator może działać z każdym sklepem Internetowym.

Konfiguracja synchronizacji Konfiguracje synchronizacji dla sklepu ustawiamy indywidualnie. Program posiada opcje zdefiniowania magazynu, z którego będą przesyłane do sklepu stany magazynowe. Możemy również określić, które produkty z programu ILUO Biznes będą synchronizowane, jaka ma być ich cena domyślna oraz które z pozostałych cen, zdefiniowanych w programie magazynowym mają być wysyłane do sklepu. Istnieje również możliwość ustalenia ceny promocyjnej dla sklepu internetowego. Import zamówień Dla zamówień importowanych ze sklepu internetowego do ILUO Biznes ustalamy nazwę kontrahenta dla sprzedaży detalicznej, nazwę formy dostawy, jeżeli chcemy, żeby na dokumentach zastępowała nazwy przekazywane ze sklepu. Określamy na jakiej zasadzie mają być powiązani kontrahenci dodawani do bazy ILUO Biznes, wraz z dodawanymi zamówieniami. Elementy eksportu Z bazy programu magazynowego eksportujemy:

 • Nazwa produktu
 • Grupa towarowa/kategoria
 • Cena detaliczna/brutto
 • Cena hurtowa
 • Cena specjalna
 • Inne zdefiniowane ceny
 • Indeks
 • Producent
 • Kod EAN
 • Jednostki miary
 • Wysokość
 • Szerokość
 • Głębokość
 • Waga brutto
 • Opis
 • Linki
 • Stany magazynowe
 • Warianty produktów

Import W Multi Integratorze istnieje możliwość importu produktów ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku właścicieli sklepów internetowych, którzy kupując program magazynowy są zmuszeni do przeniesienia bazy towarów. Osobne procesy przygotowane dla eksportu nowych artykułów oraz aktualizacji cen i stanów, pozwalają w znaczny sposób przyspieszyć synchronizację w przypadku dużych baz produktowych. Importując zamówienia ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes trafiają:

 • Numer zamówienia w sklepie
 • Nazwa dostawy np. Poczta Polska, UPS itd.
 • Nazwa formy płatności
 • Status płatności ze sklepu
 • Cena netto dostawy
 • Cena brutto dostawy
 • Adres do wysyłki jeśli inny niż w danych kontrahenta.
 • Nazwa firmy
 • Imię osoby kontaktowej
 • Nazwisko osoby kontaktowej
 • Ulica i numer
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Telefon kontaktowy
 • Uwagi do zamówienia ze sklepu

Synchronizacje Zadania eksportu produktów oraz importu zamówień możemy wywołać ręcznie. W Multi Integratorze istnieje również możliwość automatycznej synchronizacji. W zakładce „automatyczna synchronizacja” określamy czasy synchronizacji dla poszczególnych procesów. Historia synchronizacji W zakładce historia synchronizacji, zawsze mamy wgląd do historii działania naszego Multi Integratora. Przy pomocy umieszczonych tam filtrów, na różne sposoby możemy uzyskać interesujące nas dane. Dostosowanie W przypadku, gdy standardowe funkcje Multi Integratora nie spełniają Państwa oczekiwań, zawsze istnieje możliwość przygotowania dodatkowych modułów.

Integrator dotyczy wersji PrestaShop 1.6 i 1.7.

selly

Multi Integrator Multi Integrator firmy KID to aplikacja umożliwiająca połączenie oprogramowania ILUO Biznes ze sklepami internetowymi zbudowanymi na dowolnej platformie. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość połączenia jednej bazy ILUO Biznes z dowolną ilością sklepów internetowych, z których każdy może pracować na innej platformie sprzedażowej. Synchronizacja jest oparta na wymianie plików xml. Jest to rozwiązanie uniwersalne. Po przygotowaniu wtyczki po stronie sklepu (dla zainteresowanych udostępniamy dokumentację), Multi Integrator może działać z każdym sklepem Internetowym.

Konfiguracja synchronizacji Konfiguracje synchronizacji dla sklepu ustawiamy indywidualnie. Program posiada opcje zdefiniowania magazynu, z którego będą przesyłane do sklepu stany magazynowe. Możemy również określić, które produkty z programu ILUO Biznes będą synchronizowane, jaka ma być ich cena domyślna oraz które z pozostałych cen, zdefiniowanych w programie magazynowym mają być wysyłane do sklepu. Istnieje również możliwość ustalenia ceny promocyjnej dla sklepu internetowego. Import zamówień Dla zamówień importowanych ze sklepu internetowego do ILUO Biznes ustalamy nazwę kontrahenta dla sprzedaży detalicznej, nazwę formy dostawy, jeżeli chcemy, żeby na dokumentach zastępowała nazwy przekazywane ze sklepu. Określamy na jakiej zasadzie mają być powiązani kontrahenci dodawani do bazy ILUO Biznes, wraz z dodawanymi zamówieniami. Elementy eksportu Z bazy programu magazynowego eksportujemy:

 • Nazwa produktu
 • Grupa towarowa/kategoria
 • Cena detaliczna/brutto
 • Cena hurtowa
 • Cena specjalna
 • Inne zdefiniowane ceny
 • Indeks
 • Producent
 • Kod EAN
 • Jednostki miary
 • Wysokość
 • Szerokość
 • Głębokość
 • Waga brutto
 • Opis
 • Linki
 • Stany magazynowe
 • Warianty produktów

Import W Multi Integratorze istnieje możliwość importu produktów ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku właścicieli sklepów internetowych, którzy kupując program magazynowy są zmuszeni do przeniesienia bazy towarów. Osobne procesy przygotowane dla eksportu nowych artykułów oraz aktualizacji cen i stanów, pozwalają w znaczny sposób przyspieszyć synchronizację w przypadku dużych baz produktowych. Importując zamówienia ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes trafiają:

 • Numer zamówienia w sklepie
 • Nazwa dostawy np. Poczta Polska, UPS itd.
 • Nazwa formy płatności
 • Status płatności ze sklepu
 • Cena netto dostawy
 • Cena brutto dostawy
 • Adres do wysyłki jeśli inny niż w danych kontrahenta.
 • Nazwa firmy
 • Imię osoby kontaktowej
 • Nazwisko osoby kontaktowej
 • Ulica i numer
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Telefon kontaktowy
 • Uwagi do zamówienia ze sklepu

Synchronizacje Zadania eksportu produktów oraz importu zamówień możemy wywołać ręcznie. W Multi Integratorze istnieje również możliwość automatycznej synchronizacji. W zakładce „automatyczna synchronizacja” określamy czasy synchronizacji dla poszczególnych procesów. Historia synchronizacji W zakładce historia synchronizacji, zawsze mamy wgląd do historii działania naszego Multi Integratora. Przy pomocy umieszczonych tam filtrów, na różne sposoby możemy uzyskać interesujące nas dane. Dostosowanie W przypadku, gdy standardowe funkcje Multi Integratora nie spełniają Państwa oczekiwań, zawsze istnieje możliwość przygotowania dodatkowych modułów.

go shop

Multi Integrator Multi Integrator firmy KID to aplikacja umożliwiająca połączenie oprogramowania ILUO Biznes ze sklepami internetowymi zbudowanymi na dowolnej platformie. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość połączenia jednej bazy ILUO Biznes z dowolną ilością sklepów internetowych, z których każdy może pracować na innej platformie sprzedażowej. Synchronizacja jest oparta na wymianie plików xml. Jest to rozwiązanie uniwersalne. Po przygotowaniu wtyczki po stronie sklepu (dla zainteresowanych udostępniamy dokumentację), Multi Integrator może działać z każdym sklepem Internetowym.

Konfiguracja synchronizacji Konfiguracje synchronizacji dla sklepu ustawiamy indywidualnie. Program posiada opcje zdefiniowania magazynu, z którego będą przesyłane do sklepu stany magazynowe. Możemy również określić, które produkty z programu ILUO Biznes będą synchronizowane, jaka ma być ich cena domyślna oraz które z pozostałych cen, zdefiniowanych w programie magazynowym mają być wysyłane do sklepu. Istnieje również możliwość ustalenia ceny promocyjnej dla sklepu internetowego. Import zamówień Dla zamówień importowanych ze sklepu internetowego do ILUO Biznes ustalamy nazwę kontrahenta dla sprzedaży detalicznej, nazwę formy dostawy, jeżeli chcemy, żeby na dokumentach zastępowała nazwy przekazywane ze sklepu. Określamy na jakiej zasadzie mają być powiązani kontrahenci dodawani do bazy ILUO Biznes, wraz z dodawanymi zamówieniami. Elementy eksportu Z bazy programu magazynowego eksportujemy:

 • Nazwa produktu
 • Grupa towarowa/kategoria
 • Cena detaliczna/brutto
 • Cena hurtowa
 • Cena specjalna
 • Inne zdefiniowane ceny
 • Indeks
 • Producent
 • Kod EAN
 • Jednostki miary
 • Wysokość
 • Szerokość
 • Głębokość
 • Waga brutto
 • Opis
 • Linki
 • Stany magazynowe
 • Warianty produktów

Import W Multi Integratorze istnieje możliwość importu produktów ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku właścicieli sklepów internetowych, którzy kupując program magazynowy są zmuszeni do przeniesienia bazy towarów. Osobne procesy przygotowane dla eksportu nowych artykułów oraz aktualizacji cen i stanów, pozwalają w znaczny sposób przyspieszyć synchronizację w przypadku dużych baz produktowych. Importując zamówienia ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes trafiają:

 • Numer zamówienia w sklepie
 • Nazwa dostawy np. Poczta Polska, UPS itd.
 • Nazwa formy płatności
 • Status płatności ze sklepu
 • Cena netto dostawy
 • Cena brutto dostawy
 • Adres do wysyłki jeśli inny niż w danych kontrahenta.
 • Nazwa firmy
 • Imię osoby kontaktowej
 • Nazwisko osoby kontaktowej
 • Ulica i numer
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Telefon kontaktowy
 • Uwagi do zamówienia ze sklepu

Synchronizacje Zadania eksportu produktów oraz importu zamówień możemy wywołać ręcznie. W Multi Integratorze istnieje również możliwość automatycznej synchronizacji. W zakładce „automatyczna synchronizacja” określamy czasy synchronizacji dla poszczególnych procesów. Historia synchronizacji W zakładce historia synchronizacji, zawsze mamy wgląd do historii działania naszego Multi Integratora. Przy pomocy umieszczonych tam filtrów, na różne sposoby możemy uzyskać interesujące nas dane. Dostosowanie W przypadku, gdy standardowe funkcje Multi Integratora nie spełniają Państwa oczekiwań, zawsze istnieje możliwość przygotowania dodatkowych modułów.

magento

Multi Integrator Multi Integrator firmy KID to aplikacja umożliwiająca połączenie oprogramowania ILUO Biznes ze sklepami internetowymi zbudowanymi na dowolnej platformie. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość połączenia jednej bazy ILUO Biznes z dowolną ilością sklepów internetowych, z których każdy może pracować na innej platformie sprzedażowej. Synchronizacja jest oparta na wymianie plików xml. Jest to rozwiązanie uniwersalne. Po przygotowaniu wtyczki po stronie sklepu (dla zainteresowanych udostępniamy dokumentację), Multi Integrator może działać z każdym sklepem Internetowym.

Konfiguracja synchronizacji Konfiguracje synchronizacji dla sklepu ustawiamy indywidualnie. Program posiada opcje zdefiniowania magazynu, z którego będą przesyłane do sklepu stany magazynowe. Możemy również określić, które produkty z programu ILUO Biznes będą synchronizowane, jaka ma być ich cena domyślna oraz które z pozostałych cen, zdefiniowanych w programie magazynowym mają być wysyłane do sklepu. Istnieje również możliwość ustalenia ceny promocyjnej dla sklepu internetowego. Import zamówień Dla zamówień importowanych ze sklepu internetowego do ILUO Biznes ustalamy nazwę kontrahenta dla sprzedaży detalicznej, nazwę formy dostawy, jeżeli chcemy, żeby na dokumentach zastępowała nazwy przekazywane ze sklepu. Określamy na jakiej zasadzie mają być powiązani kontrahenci dodawani do bazy ILUO Biznes, wraz z dodawanymi zamówieniami. Elementy eksportu Z bazy programu magazynowego eksportujemy:

 • Nazwa produktu
 • Grupa towarowa/kategoria
 • Cena detaliczna/brutto
 • Cena hurtowa
 • Cena specjalna
 • Inne zdefiniowane ceny
 • Indeks
 • Producent
 • Kod EAN
 • Jednostki miary
 • Wysokość
 • Szerokość
 • Głębokość
 • Waga brutto
 • Opis
 • Linki
 • Stany magazynowe
 • Warianty produktów

Import W Multi Integratorze istnieje możliwość importu produktów ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku właścicieli sklepów internetowych, którzy kupując program magazynowy są zmuszeni do przeniesienia bazy towarów. Osobne procesy przygotowane dla eksportu nowych artykułów oraz aktualizacji cen i stanów, pozwalają w znaczny sposób przyspieszyć synchronizację w przypadku dużych baz produktowych. Importując zamówienia ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes trafiają:

 • Numer zamówienia w sklepie
 • Nazwa dostawy np. Poczta Polska, UPS itd.
 • Nazwa formy płatności
 • Status płatności ze sklepu
 • Cena netto dostawy
 • Cena brutto dostawy
 • Adres do wysyłki jeśli inny niż w danych kontrahenta.
 • Nazwa firmy
 • Imię osoby kontaktowej
 • Nazwisko osoby kontaktowej
 • Ulica i numer
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Telefon kontaktowy
 • Uwagi do zamówienia ze sklepu

Synchronizacje Zadania eksportu produktów oraz importu zamówień możemy wywołać ręcznie. W Multi Integratorze istnieje również możliwość automatycznej synchronizacji. W zakładce „automatyczna synchronizacja” określamy czasy synchronizacji dla poszczególnych procesów. Historia synchronizacji W zakładce historia synchronizacji, zawsze mamy wgląd do historii działania naszego Multi Integratora. Przy pomocy umieszczonych tam filtrów, na różne sposoby możemy uzyskać interesujące nas dane. Dostosowanie W przypadku, gdy standardowe funkcje Multi Integratora nie spełniają Państwa oczekiwań, zawsze istnieje możliwość przygotowania dodatkowych modułów.

shoper logo
baselinker logo
logo idosell dots
Rozwiązanie zostało przygotowane przez ILUO Sp. z o.o. we współpracy z firmą Dream Commerce SA, producentem cenionej na rynku platformy handlu internetowego Shoper. Stanowi ono element biblioteki modułów dodatkowych ILUO Biznes. Włączenie/wyłączenie modułu następuje zatem w procesie aktywacji/konfiguracji licencji. Bezpośrednia współpraca między producentami gwaranuje wysoką jakość i aktualność rozwiązania. Cechy biblioteki integrującej ILUO <-> Shoper

Integracja między platformą integracyjną BaseLinker a ILUO Biznes jest autorskim rozwiązaniem firmy ILUO, które wykorzystuje do komunikacji API udostępnione przez producenta platformy BaseLinker. Bezpośrednia współpraca między systemami opierająca się na API gwarantuje wysoką jakość i aktualność rozwiązania.

Korzyści dla użytkownika ILUO Biznes

 1. Integracja z Allegro, Ebay, Amazon (zarządzanie aukcjami, pobieranie zamówień)
 2. Prosta integracja z kilkudziesięcioma sklepami internetowymi (lista na stronie BaseLinker)
 3. Integracja z kilkudziesięcioma firmami kurierskimi (lista na stronie BaseLinker), możliwość zarządzania przesyłkami
 4. Obsługa sprzedaży zagranicznej (OSS lub magazyny zagraniczne)

Funkcje i cechy biblioteki integrującej ILUO<->BaseLinker

 1. Funkcja importu towarów/produktów do ILUO Biznes z BaseLinker.Pozwala na zaimportowanie list towarów z BaseLinkera (razem ze zdjęciami). Opcja zapewnia szybki start użytkownikom używającym BaseLinkera, którzy chcą skorzystać z rozwiązania sprzedażowo-magazynowego ILUO Biznes.
 2. Cechy funkcji eksportu/importu towarów
  • Obsługa dowolnej liczby katalogów i cenników BaseLinkera.
  • Zaawansowane mapowanie pól towaru przy eksporcie i imporcie.
  • Możliwość synchronizacji wariantów towaru.
  • Możliwość dowolnego filtrowania towarów eksportowanych do określonego katalogu (rozbudowane filtry). W najprostszym przypadku wg etykiet, którymi oznaczamy towary.
  • Dowolna liczba mapowań cenników między ILUO Biznes a BaseLinkerem.
  • Aktualizacja cenników niezależnie od aktualizacji pozostałych danych o towarze – wydzielona funkcja integracji.
  • Mapowanie pól dodatkowych BaseLinkera.
 3. Eksport stanów magazynowych
  • Zaawansowane filtrowanie towarów, których stan chcemy wysyłać do BL
  • Możliwość dowolnego mapowania magazynów (suma stanów zaznaczonych magazynów jest mapowana na dowolny magazyn BL. Dowolna liczba mapowań.
  • Optymalizacje wydajności polegające na wysyłaniu tylko stanu towarów zmodyfikowanych
 4. Import zamówień
  • Import zamówień z BaseLinkera do ILUO Biznes pozwala na późniejsze ich przetwarzanie w systemie ILUO czyli kompletację, wystawianie dokumentów finansowych, magazynowych i handlowych (łącznie z fiskalizacją).
  • Po realizacji zamówień w ILUO Biznes dokumentem handlowym może on być wysyłany mailem do klienta lub zapisywany w BasLlinkerze.
  • Moduł integracyjny realizuje funkcję automatycznego dodawania (aktualizacji danych) kontrahentów powiązanych z zamówieniem.
  • Zamówienia mogą być pobierane wg kryterium opartego na statusach w BasLlinkerze.
  • Statusy zamówień przetwarzanych w ILUO Biznes mogą być tłumaczone (mapowane) na statusy zamówień w BaseLinker i odpowiednio synchronizowane.
  • ILUO Biznes pozwala na zaawansowaną synchronizację płatności związanych z zamówieniem. Płatności zarejestrowane w BaseLinker są przesyłane do ILUO Biznes i na odwrót.
  • Moduł posiada zaawansowane algorytmy przydzielania magazynów do pozycji zamówień.
  • Dzięki definiowalnym regułom przy imporcie zamówień oraz regułom synchronizacji statusów możliwe jest odpowiednie klasyfikowanie i oznaczanie zamówień po stronie ILUO Biznes (np. przypisywanie firm (konfiguracja wielofirmowa), punktów handlowych, magazynów, opiekunów handlowych, statusów, etykiet itd.)
  • Reguły zarządzania operacjami finansowymi umożliwiają zaawansowaną obsługę rozliczenia płatności zamówień.
  • Możliwy jest import pól dodatkowych zamówień z BL

Cechy biblioteki integrującej ILUO<->IdoSell Shop (dawniej IAI-Shop.com)

 1. Możliwość współpracy z dowolną liczbą sklepów (witryn IdoSell Shop).
 2. Funkcja importu towarów (produktów) do ILUO Biznes z istniejącego sklepu IdoSell Shop. Pozwala na zaimportowanie listy towarów/usług z istniejącego sklepu internetowego IdoSell Shop (razem ze zdjęciami i załącznikami). Opcja zapewnia szybki start użytkownikom posiadającym sklep oparty na oprogramowaniu IdoSell Shop, którzy chcą skorzystać z rozwiązania sprzedażowo-magazynowego ILUO Biznes.
 3. Funkcja wysyłania/aktualizacji informacji o towarach (produktach) z ILUO do IdoSell Shop. Jeśli wykorzystujemy rozwiązanie zintegrowane (ILUO Biznes – IdoSell Shop) sugerujemy, aby wszystkie zmiany dotyczące towarów/usług/produktów były wprowadzane w programie ILUO. Opcja działa następująco:
  1. Wysyłane są wszystkie towary lub tylko oznaczone określoną etykietą (np. etykietą konkretnego sklepu/witryny). Pozwala to na synchronizowanie dowolnego podzbioru towarów zapisanych w ILUO Biznes.
  2. Program może w zależności od ustawień konfiguracyjnych aktualizować:
   • nazwy towarów (produktów) w sklepie internetowym (mogą być inne niż nazwy podstawowe w ILUO)
   • indeksy towarów
   • ceny towarów
   • terminy dostaw
   • zdjęcia i załączniki
   • opis krótki
   • opis pełny
   • warianty towarów
   • dane SEO i meta tagi
   • drzewo kategorii dodatkowych i parametry (funkcja wdrożeniowa)
  3. Stany magazynowe mogą być wysyłane do określonych magazynów zdefiniowanych w IdoSell Shop.
 4. Import zamówień z IdoSell Shop do ILUO Biznes pozwala na przenoszenie zamówień złożonych w sklepie internetowym IdoSell Shop do ILUO Biznes i późniejszą ich realizację w systemie ILUO.
 5. Moduł integracyjny realizuje funkcję dodawania (aktualizacji danych) kontrahentów dopisanych (zmodyfikowanych) w sklepie internetowym (dzieje się to automatycznie podczas importu zamówień).
 6. Statusy zamówień przetwarzanych w ILUO Biznes (złożone, częściowo zrealizowane, zrealizowane, anulowane i inne zdefiniowane przez użytkownika) mogą być tłumaczone (mapowane) na statusy zamówień w sklepie IdoSell Shop, tak aby były widoczne dla klienta składającego zamówienie. Mapowanie statusów określamy w opcjach konfiguracyjnych ILUO <-> IdoSell Shop.
 7. ILUO Biznes synchronizuje również płatności związane z zamówieniem internetowym złożonym w sklepie IdoSell Shop. Płatności elektroniczne zrealizowane w IdoSell Shop są przesyłane do ILUO Biznes, a przelewy zarejestrowane w ILUO przesyłane są do sklepu internetowego. Realizacja tej funkcji wymaga dokonania odpowiedniego mapowania płatności w “konfiguracji sklepu”.
 8. Operacje importu i eksportu mogą być automatyzowane za pomocą wbudowanego synchronizatora (schedulera). Określa on jak często ma być uruchamiane poszczególne funkcje wymiany informacji między systemami. Z technicznego punktu widzenia jest to usługa windows uruchamiana automatycznie z systemem i działająca niezależnie od ILUO Biznes.
int
sote

ILUO  Click Shop* Rozwiązanie dedykowane dla użytkowników platformy handlu internetowego Click Shop. Przygotowane jako dodatkowy moduł ILUO Biznes dołączany jako biblioteka. Zapewnia dwukierunkową wymianę danych między ILUO Biznes i Click Shop. Fukcjonalność biblioteki ILUO  Click Shop

 1. Możliwość współpracy z dowolną liczbą sklepów
  1. Nieograniczona lista sklepów opartych na oprogramowaniu Click Shop.
  2. Indywidualna (niezależna) konfiguracja parametrów określających zasady wymiany informacji dla każdego sklepu.
 2. Funkcja importu towarów (produktów) do ILUO Biznes z istniejącego sklepu Click Shop. Pozwala na zaimportowanie listy towarów/usług z istniejącego sklepu internetowego Click Shop (razem ze zdjęciami i załącznikami). Opcja zapewnia szybki start użytkownikom posiadającym sklep oparty na oprogramowaniu Click Shop, którzy chcą skorzystać z rozwiązania sprzedażowo-magazynowego ILUO Biznes.
 3. Funkcja wysyłania/aktualizacji informacji o towarach (produktach) z ILUO do Click Shop. Jeśli wykorzystujemy rozwiązanie zintegrowane (ILUO Biznes – Click Shop) sugerujemy, aby wszystkie zmiany dotyczące towarów/usług/produktów były wprowadzane w programie ILUO. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego działającego „w tle” (scheduler). Opcja działa następująco:
  1. Wysyłane są wszystkie towary lub tylko oznaczone określoną etykietą (np. etykietą konkretnego sklepu). Pozwala to na synchronizowanie dowolnego podzbioru towarów zapisanych w ILUO Biznes.
  2. Program może w zależności od ustawień konfiguracyjnych aktualizować: – nazwy towarów (produktów) w sklepie internetowym (mogą być inne niż nazwy podstawowe w ILUO) – indeksy towarów – ceny towarów – terminy dostaw – zdjęcia i załączniki – opis krótki – opis pełny – dane SEO i meta tagi – drzewo kategorii dodatkowych i parametry (funkcja wdrożeniowa) – warianty towarów (funkcja wdrożeniowa)
  3. Stany magazynowe mogą być wysyłane są jako suma stanów: – wszystkich magazynów – kilku wybranych magazynów określonych w konfiguracji
 4. Import zamówień z Click Shop do ILUO Biznes pozwala na przenoszenie zamówień złożonych w sklepie internetowym Click Shop do ILUO Biznes i późniejszą ich realizację na poziomie systemu ILUO. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego. Opcja obejmuje możliwość importu:
  1. wszystkich zamówień
  2. tylko zamówień potwierdzonych
 5. Moduł integracyjny realizuje funkcję dodawania (aktualizacji danych) kontrahentów dopisanych (zmodyfikowanych) w sklepie internetowym (podczas importu zamówień).
 6. Statusy zamówień przetwarzanych w ILUO Biznes (złożone, częściowo zrealizowane, zrealizowane, anulowane i inne zdefiniowane przez użytkownika) mogą być tłumaczone (mapowane) na statusy zamówień w sklepie Click Shop, tak aby były widoczne dla klienta składającego zamówienie. Mapowanie statusów określamy w opcjach konfiguracyjnych definicji połączenia ILUO <-> Click Shop. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego.
 7. ILUO Biznes synchronizuje również płatności związane z zamówieniem internetowym złożonym w sklepie Click Shop. Płatności elektroniczne zrealizowane w Click Shop są przesyłane do ILUO Biznes, a przelewy zarejestrowane w ILUO przesyłane są do sklepu internetowego. Realizacja tej funkcji wymaga dokonania odpowiedniego mapowania płatności w konfiguracji sklepu. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego.
 8. Operacje importu i eksportu mogą być automatyzowane za pomocą wbudowanego synchronizatora (schedulera). Określa on jak często ma być uruchamiane poszczególne funkcje wymiany informacji między systemami. Z technicznego punktu widzenia jest to usługa windows uruchamiana automatycznie z systemem i działająca niezależnie od ILUO Biznes.

*) Click Shop jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy home.pl S.A.

ILUO  SOTESHOP* Rozwiązanie zostało przygotowane przez ILUO Sp. z o.o. Stanowi ono element biblioteki modułów dodatkowych ILUO Biznes. Włączenie/wyłączenie modułu następuje zatem w procesie aktywacji/konfiguracji licencji. Przygotowanie rozwiązania bezpośrednio przez ILUO oraz bardzo dobra współpraca z firmą SOTE gwaranuje wysoką jakość, szeroki zakres synchronizowanych informacji i aktualność rozwiązania. Integracja z SOTE poza stworzeniem standardowego sklepu internetowego (B2C) zintegrowanego z ILUO Biznes umożliwia (dzięki systemowi cen hurtowych oraz indywidualizowaniu cen dla kontrahenta) realizację rozwiązania platformy zamówień dla klientów biznesowych (B2B) z możliwością przeglądu oferty, wystawiania zamówień w cenach kontrahenta. Cechy biblioteki integrującej ILUO  SOTESHOP

 1. Możliwość współpracy z dowolną liczbą sklepów
  1. Nieograniczona lista sklepów opartych na oprogramowaniu SOTESHOP.
  2. Indywidualna (niezależna) konfiguracja parametrów określających zasady wymiany informacji dla każdego sklepu.
 2. Funkcja importu towarów (produktów) do ILUO Biznes z istniejącego sklepu SOTE. Pozwala na zaimportowanie listy towarów/usług z istniejącego sklepu internetowego SOTE (razem ze zdjęciami i załącznikami). Opcja zapewnia szybki start użytkownikom posiadającym sklep oparty na oprogramowaniu SOTE, którzy chcą skorzystać z rozwiązania sprzedażowo-magazynowego ILUO Biznes.
 3. Funkcja wysyłania/aktualizacji informacji o towarach (produktach) z ILUO do SOTESHOP. Jeśli wykorzystujemy rozwiązanie zintegrowane (ILUO Biznes – SOTESHOP) sugerujemy, aby wszystkie zmiany dotyczące towarów/usług/produktów były wprowadzane w programie ILUO. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego działającego „w tle” (scheduler). Opcja działa następująco:
  1. Wysyłane są wszystkie towary lub tylko oznaczone określoną etykietą (np. etykietą konkretnego sklepu). Pozwala to na synchronizowanie dowolnego podzbioru towarów zapisanych w ILUO Biznes.
  2. Program może w zależności od ustawień konfiguracyjnych aktualizować: – nazwy towarów (produktów) w sklepie internetowym (mogą być inne niż nazwy podstawowe w ILUO) – indeksy towarów – ceny towarów – terminy dostaw – zdjęcia i załączniki – opis krótki – opis pełny – dane SEO i meta tagi – drzewo kategorii dodatkowych i parametry (funkcja wdrożeniowa) – warianty towarów (funkcja wdrożeniowa)
  3. Stany magazynowe mogą być wysyłane są jako suma stanów: – wszystkich magazynów – kilku wybranych magazynów określonych w konfiguracji
 4. Import zamówień z SOTE do ILUO Biznes pozwala na przenoszenie zamówień złożonych w sklepie internetowym SOTE do ILUO Biznes i późniejszą ich realizację na poziomie systemu ILUO. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego. Opcja obejmuje możliwość importu:
  1. wszystkich zamówień
  2. tylko zamówień potwierdzonych
 5. Moduł integracyjny realizuje funkcję dodawania (aktualizacji danych) kontrahentów dopisanych (zmodyfikowanych) w sklepie internetowym (podczas importu zamówień).
 6. Statusy zamówień przetwarzanych w ILUO Biznes (złożone, częściowo zrealizowane, zrealizowane, anulowane i inne zdefiniowane przez użytkownika) mogą być tłumaczone (mapowane) na statusy zamówień w sklepie SOTE, tak aby były widoczne dla klienta składającego zamówienie. Mapowanie statusów określamy w opcjach konfiguracyjnych definicji połączenia ILUO <-> SOTE. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego.
 7. ILUO Biznes synchronizuje również płatności związane z zamówieniem internetowym złożonym w sklepie SOTE. Płatności elektroniczne zrealizowane w SOTE są przesyłane do ILUO Biznes, a przelewy zarejestrowane w ILUO przesyłane są do sklepu internetowego. Realizacja tej funkcji wymaga dokonania odpowiedniego mapowania płatności w konfiguracji sklepu. Funkcja może być uruchamiana “na życzenie” lub za pomocą automatu synchronizującego.
 8. Operacje importu i eksportu mogą być automatyzowane za pomocą wbudowanego synchronizatora (schedulera). Określa on jak często ma być uruchamiane poszczególne funkcje wymiany informacji między systemami. Z technicznego punktu widzenia jest to usługa windows uruchamiana automatycznie z systemem i działająca niezależnie od ILUO Biznes.

*) SOTESHOP jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SOTE.

Rozwiązania opracowane przez firmy partnerskie:

prestashop
selly
go shop

Multi Integrator Multi Integrator firmy KID to aplikacja umożliwiająca połączenie oprogramowania ILUO Biznes ze sklepami internetowymi zbudowanymi na dowolnej platformie. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość połączenia jednej bazy ILUO Biznes z dowolną ilością sklepów internetowych, z których każdy może pracować na innej platformie sprzedażowej. Synchronizacja jest oparta na wymianie plików xml. Jest to rozwiązanie uniwersalne. Po przygotowaniu wtyczki po stronie sklepu (dla zainteresowanych udostępniamy dokumentację), Multi Integrator może działać z każdym sklepem Internetowym.

Konfiguracja synchronizacji Konfiguracje synchronizacji dla sklepu ustawiamy indywidualnie. Program posiada opcje zdefiniowania magazynu, z którego będą przesyłane do sklepu stany magazynowe. Możemy również określić, które produkty z programu ILUO Biznes będą synchronizowane, jaka ma być ich cena domyślna oraz które z pozostałych cen, zdefiniowanych w programie magazynowym mają być wysyłane do sklepu. Istnieje również możliwość ustalenia ceny promocyjnej dla sklepu internetowego. Import zamówień Dla zamówień importowanych ze sklepu internetowego do ILUO Biznes ustalamy nazwę kontrahenta dla sprzedaży detalicznej, nazwę formy dostawy, jeżeli chcemy, żeby na dokumentach zastępowała nazwy przekazywane ze sklepu. Określamy na jakiej zasadzie mają być powiązani kontrahenci dodawani do bazy ILUO Biznes, wraz z dodawanymi zamówieniami. Elementy eksportu Z bazy programu magazynowego eksportujemy:

 • Nazwa produktu
 • Grupa towarowa/kategoria
 • Cena detaliczna/brutto
 • Cena hurtowa
 • Cena specjalna
 • Inne zdefiniowane ceny
 • Indeks
 • Producent
 • Kod EAN
 • Jednostki miary
 • Wysokość
 • Szerokość
 • Głębokość
 • Waga brutto
 • Opis
 • Linki
 • Stany magazynowe
 • Warianty produktów

Import W Multi Integratorze istnieje możliwość importu produktów ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku właścicieli sklepów internetowych, którzy kupując program magazynowy są zmuszeni do przeniesienia bazy towarów. Osobne procesy przygotowane dla eksportu nowych artykułów oraz aktualizacji cen i stanów, pozwalają w znaczny sposób przyspieszyć synchronizację w przypadku dużych baz produktowych. Importując zamówienia ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes trafiają:

 • Numer zamówienia w sklepie
 • Nazwa dostawy np. Poczta Polska, UPS itd.
 • Nazwa formy płatności
 • Status płatności ze sklepu
 • Cena netto dostawy
 • Cena brutto dostawy
 • Adres do wysyłki jeśli inny niż w danych kontrahenta.
 • Nazwa firmy
 • Imię osoby kontaktowej
 • Nazwisko osoby kontaktowej
 • Ulica i numer
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Telefon kontaktowy
 • Uwagi do zamówienia ze sklepu

Synchronizacje Zadania eksportu produktów oraz importu zamówień możemy wywołać ręcznie. W Multi Integratorze istnieje również możliwość automatycznej synchronizacji. W zakładce „automatyczna synchronizacja” określamy czasy synchronizacji dla poszczególnych procesów. Historia synchronizacji W zakładce historia synchronizacji, zawsze mamy wgląd do historii działania naszego Multi Integratora. Przy pomocy umieszczonych tam filtrów, na różne sposoby możemy uzyskać interesujące nas dane. Dostosowanie W przypadku, gdy standardowe funkcje Multi Integratora nie spełniają Państwa oczekiwań, zawsze istnieje możliwość przygotowania dodatkowych modułów.

Integrator dotyczy wersji PrestaShop 1.6 i 1.7.

Multi Integrator Multi Integrator firmy KID to aplikacja umożliwiająca połączenie oprogramowania ILUO Biznes ze sklepami internetowymi zbudowanymi na dowolnej platformie. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość połączenia jednej bazy ILUO Biznes z dowolną ilością sklepów internetowych, z których każdy może pracować na innej platformie sprzedażowej. Synchronizacja jest oparta na wymianie plików xml. Jest to rozwiązanie uniwersalne. Po przygotowaniu wtyczki po stronie sklepu (dla zainteresowanych udostępniamy dokumentację), Multi Integrator może działać z każdym sklepem Internetowym.

Konfiguracja synchronizacji Konfiguracje synchronizacji dla sklepu ustawiamy indywidualnie. Program posiada opcje zdefiniowania magazynu, z którego będą przesyłane do sklepu stany magazynowe. Możemy również określić, które produkty z programu ILUO Biznes będą synchronizowane, jaka ma być ich cena domyślna oraz które z pozostałych cen, zdefiniowanych w programie magazynowym mają być wysyłane do sklepu. Istnieje również możliwość ustalenia ceny promocyjnej dla sklepu internetowego. Import zamówień Dla zamówień importowanych ze sklepu internetowego do ILUO Biznes ustalamy nazwę kontrahenta dla sprzedaży detalicznej, nazwę formy dostawy, jeżeli chcemy, żeby na dokumentach zastępowała nazwy przekazywane ze sklepu. Określamy na jakiej zasadzie mają być powiązani kontrahenci dodawani do bazy ILUO Biznes, wraz z dodawanymi zamówieniami. Elementy eksportu Z bazy programu magazynowego eksportujemy:

 • Nazwa produktu
 • Grupa towarowa/kategoria
 • Cena detaliczna/brutto
 • Cena hurtowa
 • Cena specjalna
 • Inne zdefiniowane ceny
 • Indeks
 • Producent
 • Kod EAN
 • Jednostki miary
 • Wysokość
 • Szerokość
 • Głębokość
 • Waga brutto
 • Opis
 • Linki
 • Stany magazynowe
 • Warianty produktów

Import W Multi Integratorze istnieje możliwość importu produktów ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku właścicieli sklepów internetowych, którzy kupując program magazynowy są zmuszeni do przeniesienia bazy towarów. Osobne procesy przygotowane dla eksportu nowych artykułów oraz aktualizacji cen i stanów, pozwalają w znaczny sposób przyspieszyć synchronizację w przypadku dużych baz produktowych. Importując zamówienia ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes trafiają:

 • Numer zamówienia w sklepie
 • Nazwa dostawy np. Poczta Polska, UPS itd.
 • Nazwa formy płatności
 • Status płatności ze sklepu
 • Cena netto dostawy
 • Cena brutto dostawy
 • Adres do wysyłki jeśli inny niż w danych kontrahenta.
 • Nazwa firmy
 • Imię osoby kontaktowej
 • Nazwisko osoby kontaktowej
 • Ulica i numer
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Telefon kontaktowy
 • Uwagi do zamówienia ze sklepu

Synchronizacje Zadania eksportu produktów oraz importu zamówień możemy wywołać ręcznie. W Multi Integratorze istnieje również możliwość automatycznej synchronizacji. W zakładce „automatyczna synchronizacja” określamy czasy synchronizacji dla poszczególnych procesów. Historia synchronizacji W zakładce historia synchronizacji, zawsze mamy wgląd do historii działania naszego Multi Integratora. Przy pomocy umieszczonych tam filtrów, na różne sposoby możemy uzyskać interesujące nas dane. Dostosowanie W przypadku, gdy standardowe funkcje Multi Integratora nie spełniają Państwa oczekiwań, zawsze istnieje możliwość przygotowania dodatkowych modułów.

Multi Integrator Multi Integrator firmy KID to aplikacja umożliwiająca połączenie oprogramowania ILUO Biznes ze sklepami internetowymi zbudowanymi na dowolnej platformie. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość połączenia jednej bazy ILUO Biznes z dowolną ilością sklepów internetowych, z których każdy może pracować na innej platformie sprzedażowej. Synchronizacja jest oparta na wymianie plików xml. Jest to rozwiązanie uniwersalne. Po przygotowaniu wtyczki po stronie sklepu (dla zainteresowanych udostępniamy dokumentację), Multi Integrator może działać z każdym sklepem Internetowym.

Konfiguracja synchronizacji Konfiguracje synchronizacji dla sklepu ustawiamy indywidualnie. Program posiada opcje zdefiniowania magazynu, z którego będą przesyłane do sklepu stany magazynowe. Możemy również określić, które produkty z programu ILUO Biznes będą synchronizowane, jaka ma być ich cena domyślna oraz które z pozostałych cen, zdefiniowanych w programie magazynowym mają być wysyłane do sklepu. Istnieje również możliwość ustalenia ceny promocyjnej dla sklepu internetowego. Import zamówień Dla zamówień importowanych ze sklepu internetowego do ILUO Biznes ustalamy nazwę kontrahenta dla sprzedaży detalicznej, nazwę formy dostawy, jeżeli chcemy, żeby na dokumentach zastępowała nazwy przekazywane ze sklepu. Określamy na jakiej zasadzie mają być powiązani kontrahenci dodawani do bazy ILUO Biznes, wraz z dodawanymi zamówieniami. Elementy eksportu Z bazy programu magazynowego eksportujemy:

 • Nazwa produktu
 • Grupa towarowa/kategoria
 • Cena detaliczna/brutto
 • Cena hurtowa
 • Cena specjalna
 • Inne zdefiniowane ceny
 • Indeks
 • Producent
 • Kod EAN
 • Jednostki miary
 • Wysokość
 • Szerokość
 • Głębokość
 • Waga brutto
 • Opis
 • Linki
 • Stany magazynowe
 • Warianty produktów

Import W Multi Integratorze istnieje możliwość importu produktów ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku właścicieli sklepów internetowych, którzy kupując program magazynowy są zmuszeni do przeniesienia bazy towarów. Osobne procesy przygotowane dla eksportu nowych artykułów oraz aktualizacji cen i stanów, pozwalają w znaczny sposób przyspieszyć synchronizację w przypadku dużych baz produktowych. Importując zamówienia ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes trafiają:

 • Numer zamówienia w sklepie
 • Nazwa dostawy np. Poczta Polska, UPS itd.
 • Nazwa formy płatności
 • Status płatności ze sklepu
 • Cena netto dostawy
 • Cena brutto dostawy
 • Adres do wysyłki jeśli inny niż w danych kontrahenta.
 • Nazwa firmy
 • Imię osoby kontaktowej
 • Nazwisko osoby kontaktowej
 • Ulica i numer
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Telefon kontaktowy
 • Uwagi do zamówienia ze sklepu

Synchronizacje Zadania eksportu produktów oraz importu zamówień możemy wywołać ręcznie. W Multi Integratorze istnieje również możliwość automatycznej synchronizacji. W zakładce „automatyczna synchronizacja” określamy czasy synchronizacji dla poszczególnych procesów. Historia synchronizacji W zakładce historia synchronizacji, zawsze mamy wgląd do historii działania naszego Multi Integratora. Przy pomocy umieszczonych tam filtrów, na różne sposoby możemy uzyskać interesujące nas dane. Dostosowanie W przypadku, gdy standardowe funkcje Multi Integratora nie spełniają Państwa oczekiwań, zawsze istnieje możliwość przygotowania dodatkowych modułów.

magento

Multi Integrator Multi Integrator firmy KID to aplikacja umożliwiająca połączenie oprogramowania ILUO Biznes ze sklepami internetowymi zbudowanymi na dowolnej platformie. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość połączenia jednej bazy ILUO Biznes z dowolną ilością sklepów internetowych, z których każdy może pracować na innej platformie sprzedażowej. Synchronizacja jest oparta na wymianie plików xml. Jest to rozwiązanie uniwersalne. Po przygotowaniu wtyczki po stronie sklepu (dla zainteresowanych udostępniamy dokumentację), Multi Integrator może działać z każdym sklepem Internetowym.

Konfiguracja synchronizacji Konfiguracje synchronizacji dla sklepu ustawiamy indywidualnie. Program posiada opcje zdefiniowania magazynu, z którego będą przesyłane do sklepu stany magazynowe. Możemy również określić, które produkty z programu ILUO Biznes będą synchronizowane, jaka ma być ich cena domyślna oraz które z pozostałych cen, zdefiniowanych w programie magazynowym mają być wysyłane do sklepu. Istnieje również możliwość ustalenia ceny promocyjnej dla sklepu internetowego. Import zamówień Dla zamówień importowanych ze sklepu internetowego do ILUO Biznes ustalamy nazwę kontrahenta dla sprzedaży detalicznej, nazwę formy dostawy, jeżeli chcemy, żeby na dokumentach zastępowała nazwy przekazywane ze sklepu. Określamy na jakiej zasadzie mają być powiązani kontrahenci dodawani do bazy ILUO Biznes, wraz z dodawanymi zamówieniami. Elementy eksportu Z bazy programu magazynowego eksportujemy:

 • Nazwa produktu
 • Grupa towarowa/kategoria
 • Cena detaliczna/brutto
 • Cena hurtowa
 • Cena specjalna
 • Inne zdefiniowane ceny
 • Indeks
 • Producent
 • Kod EAN
 • Jednostki miary
 • Wysokość
 • Szerokość
 • Głębokość
 • Waga brutto
 • Opis
 • Linki
 • Stany magazynowe
 • Warianty produktów

Import W Multi Integratorze istnieje możliwość importu produktów ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku właścicieli sklepów internetowych, którzy kupując program magazynowy są zmuszeni do przeniesienia bazy towarów. Osobne procesy przygotowane dla eksportu nowych artykułów oraz aktualizacji cen i stanów, pozwalają w znaczny sposób przyspieszyć synchronizację w przypadku dużych baz produktowych. Importując zamówienia ze sklepu internetowego do programu ILUO Biznes trafiają:

 • Numer zamówienia w sklepie
 • Nazwa dostawy np. Poczta Polska, UPS itd.
 • Nazwa formy płatności
 • Status płatności ze sklepu
 • Cena netto dostawy
 • Cena brutto dostawy
 • Adres do wysyłki jeśli inny niż w danych kontrahenta.
 • Nazwa firmy
 • Imię osoby kontaktowej
 • Nazwisko osoby kontaktowej
 • Ulica i numer
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Telefon kontaktowy
 • Uwagi do zamówienia ze sklepu

Synchronizacje Zadania eksportu produktów oraz importu zamówień możemy wywołać ręcznie. W Multi Integratorze istnieje również możliwość automatycznej synchronizacji. W zakładce „automatyczna synchronizacja” określamy czasy synchronizacji dla poszczególnych procesów. Historia synchronizacji W zakładce historia synchronizacji, zawsze mamy wgląd do historii działania naszego Multi Integratora. Przy pomocy umieszczonych tam filtrów, na różne sposoby możemy uzyskać interesujące nas dane. Dostosowanie W przypadku, gdy standardowe funkcje Multi Integratora nie spełniają Państwa oczekiwań, zawsze istnieje możliwość przygotowania dodatkowych modułów.

Integracje z systemami FK

integracje z systemami

Postawiliśmy na szeroką integrację z różnymi rozwiązaniami informatycznymi do obsługi księgowości. ILUO Biznes oraz ILUO Faktura współpracują z wieloma dostępnymi na polskim rynku systemami finansowo księgowymi do obsługi Księgi Handlowej oraz Księgi Przychodów i Rozchodów.

Dzięki temu zapisy zgromadzone w programach ILUO łatwo przenieść do systemu FK, na którym pracuje Twój księgowy lub obsługujące Cię biuro rachunkowe. Moduł eksportu pozwala na transmisję dokumentów do systemu księgowego. Zakres integracji z poszczególnymi systemami może być różny. Podstawowy zakres integracji jest wbudowany w aplikację ILUO i nie wymaga żadnych opłat.

Poniżej zamieszczamy listę aktualnie współpracujących programów księgowych. Jesteśmy otwarci na ewentualną integrację z innymi programami księgowymi.

integracje z systemami

Sage Sp z o.o.

Symfonia Finanse1

element wdrożeniowy

Asseco Business Solutions SA

WF-FaKir2
WF-KaPeR2

Raks Sp. z o.o.

RAKS SQL Księga Handlowa3

Insert SA

Rewizor4
Rachmistrz4

COMARCH SA

Comarch OPTIMA5

Soneta Sp. z o.o.

Enova6 FK

AURA Technologies Sp. z o.o.

Aplikacja Ramzes7 FK
 1. Symfonia Finanse to zastrzeżony znak towarowy firmy Sage Sp. z o.o.
 2. WF-FaKir, WF-KaPeR to zastrzeżone znaki towarowe firmy Asseco Business Solutions SA
 3. RAKS to zastrzeżony znak towarowy firmy Raks Sp. z o.o.
 4. Rewizor, Rachmistrz to zastrzeżone znaki towarowe firmy Insert SA
 5. Optima to zastrzeżony znak towarowy firmy COMARCH SA
 6. Enova zastrzeżony znak towarowy firmy Soneta Sp. z o.o.
 7. Ramzes zastrzeżony znak towarowy firmy AURA Technologies Sp. z o.o.

Integracje z bankami

Integracje z bankami to element biblioteki modułów dodatkowych,
aktywowanych w procesie konfigurowania licencji.

Integracja z systemem bankowym dostarcza trzy podstawowe funkcjonalności:

Z technicznego punktu widzenia są 2 metody wymiany
(w zależności od uwarunkowań po stronie systemu bankowego):

mBank

pliki

PKO SA

pliki

PKO SA

pliki: MultiCash STA PRO, PekaoBIZNES24

ING

pliki

BZWBK (Santander)

pliki

Alior Bank

pliki

PKO BP

pliki

Sprawdź jak działa program magazynowy. Zapoznaj się z możliwościami
programu ILUO Biznes.

logo iluo footer

30-dniowy TRIAL

Przetestuj ILUO Biznes. Pobierz i zainstaluj pełną wersję programu działającą bezpłatnie przez 30 dni.

Integracje z terminalami płatniczymi

Użytkownikom ILUO Biznes prowadzącym sprzedaż bezpośrednią oferujemy zintegrowane rozwiązanie płatnicze oparte na terminalach płatniczych. Podczas sprzedaży system umożliwia wysyłanie kwoty do terminala bezpośrednio, bez ręcznego wpisywania kwot.

Wspierane urządzenia:

Terminale wraz z usługami płatności od firmy eService (ILUO Biznes od wersji 6.0.37)

Osoby zainteresowane rozwiązaniem firmy eService prosimy o kontakt telefoniczny 533 333 249.

Terminale wraz z usługami płatności od firmy Polcard (ILUO Biznes od wersji 5.7.193)

Więcej o wymaganiach i ustawieniach można przeczytać w dokumentacji.

Terminale wspierające protokoł ECR-EFT (ILUO Biznes od wersji 6.0.37)

Inne integracje – FMCG

Integracja z systemami raportowania dla dystrybutorów FMCG.

Coraz więcej producentów (szczególnie z branży FMCG) żąda od swoich dystrybutorów automatycznego i codziennego raportowania danych o stanach magazynowych i dokumentach sprzedaży. Takie rozwiązania są realizowane poprzez zaawansowane platformy wymiany danych np. Comarch SFA ON-Line Dystribution* (dawniej Comarch Ecod Dystrybucja) i inne (eLeader*, Absysco*, Sagra Connector Emigo*, Asseco EBI*). Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań oraz wysokiej czytelności baz danych system ILUO Biznes doskonale nadaje się do integracji zgodnej ze wszystkimi wymaganiami producentów, z którymi dystrybutorzy mają takie umowy.

ILUO Biznes jest szczególnie polecany w branżach spożywczych zajmujących się dystrybucją znanych marek światowych, a dzięki dobrze rozwiązanemu problemowi zarządzaniu towarami kaucjonowanymi również dla wszystkich dystrybutorów alkoholi (partnerów Carlsberg, Kompanii Piwowarskiej czy Grupy Żywiec). Wspólnie z naszym partnerem przygotowaliśmysystem raportowania dla dystrybutorów wyżej wymienionych marek. System został w praktyce sprawdzony i zweryfikowany przez firmę MARCO Sp. z o.o. (www.marco.waw.pl). Raportowanie jest całkowicie bezinwazyjne, niezależne od wersji programu ILUO i w pełni zautomatyzowane.

Promocja NA START

Jeżeli prowadzisz firmę krócej niż 18 miesięcy*
to skorzystaj z rabatu na zakup ILUO Biznes w wysokości 60%!

* – Wystarczy, że przedstawisz kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację firmy. Promocja przeznaczona jest dla nowo powstałych firm, zarejestrowanych w przeciągu ostatnich 18 miesięcy, które kupują oprogramowanie ILUO na własne potrzeby (bez możliwości dalszej odsprzedaży), na maksymalnie 3 stanowiska. Powyższa promocja nie jest ofertą w rozumieniu prawa.

promocja na start logo

Cennik integracji

W przypadku instalacji działających w chmurze, w których włączona jest integracja z systemem zewnętrznym (np. Baselinker, Shoper, IdoSell Shop, Sote, Click Shop itp.) doliczany jest dodatkowo jeden dostęp do chmury za każdy włączony moduł integracyjny, ze względu na dodatkowe obciążenie serwera i przesył danych generowane przez taką integrację.

Rozwiązanie Typ Opis Producent Cena netto
Sklepy internetowe
ILUO ↔ Shoper Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą handlu internetowego Shoper pills 990 zł/rok
ILUO ↔ BaseLinker Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą BaseLinker pills 990 zł/rok
ILUO ↔️ BaseLinker Standard+Kurierzy Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą BaseLinker. pills 1390, - zł / rok
ILUO ↔ ️IdoSell Shop (dawniej IAI-Shop.com) Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą handlu internetowego IdoSell Shop (dawniej IAI-Shop.com). pills 2490, - zł / rok
ILUO ↔ ️SOTEshop Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą handlu internetowego SOTEshop. pills 1290, - zł / rok
ILUO ↔ ️Click Shop Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą Click Shop. pills 990, - zł / rok
ILUO ↔ ️PrestaShop Łącznik (konektor) Łącznik (zewnętrzna aplikacja) między ILUO Biznes a sklepem internetowym PrestaShop. Pozwala na synchronizację danych o towarach oraz import zamówień. pills 1 900, - zł / rok
ILUO ↔ ️Mageto Łącznik (konektor) Łącznik (zewnętrzna aplikacja) między ILUO Biznes a sklepem internetowym Magento. Pozwala na synchronizację danych o towarach oraz import zamówień. pills 1 ustalana indywidualnie
ILUO ↔ ️Selly Shop Łącznik (konektor) Łącznik (zewnętrzna aplikacja) między ILUO Biznes a sklepem internetowym Selly Shop 8. Pozwala na synchronizację danych o towarach oraz import zamówień. pills 1 900, - zł / rok
ILUO ↔ ️Go Shop Łącznik (konektor) Łącznik (zewnętrzna aplikacja) między ILUO Biznes a sklepem internetowym Go Shop 9. Pozwala na synchronizację danych o towarach oraz import zamówień. pills 1 900, - zł / rok
Systemy FK
ILUO ↔ ️WF-FaKir Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ WF-KaPeR Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ OPTiMA Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ Enova Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ Rachmistrz Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ Rewizor Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ RAKS Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills ustalana indywidualnie
ILUO ↔ Symfonia Moduł dodatkowy Wbudowany moduł eksportu danych – element wdrożeniowy. pills ustalana indywidualnie
ILUO ↔ Aplikacja Ramzes Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
Integracje z bankami
ILUO ↔ ️mBank Wdrożenie Wymiana danych poprzez pliki. pills ustalana indywidualnie
ILUO ↔ PKO SA Wdrożenie Wymiana danych poprzez pliki. pills ustalana indywidualnie
ILUO ↔ PKO SA Standard Wymiana danych poprzez pliki. pills bezpłatny
ILUO ↔ PKO BP Standard Wymiana danych poprzez pliki. pills bezpłatny
ILUO ↔ BZWBK (Santander) Standard Wymiana danych poprzez pliki. pills bezpłatny
ILUO ↔ Alior Bank Standard Wymiana danych poprzez pliki. pills bezpłatny
ILUO ↔ ING Standard Wymiana danych poprzez pliki. pills bezpłatny
Integracje z FMCG
Integrator FMCG Wdrożenie Raportowanie automatyczne. pills ustalana indywidualnie