Cennik
oprogramowania ILUO™

Oprogramowanie ILUO jest sprzedawane w modelu subskrypcji rocznej. W ramach subskrypcji otrzymujesz licencję, aktualizacje i pomoc techniczną. Nie ma żadnych kosztów ukrytych.

ILUO Biznes

Oprogramowanie ILUO jest sprzedawane w modelu subskrypcji rocznej. W ramach tej opłaty użytkownik otrzymuje prawo do pobierania najnowszej wersji w okresie trwania subskrypcji oraz określony w “zasadach udzielania pomocy technicznej” zakres pomocy serwisowej.

Start Komfort Premium Ultima
Praca w chmurze*
Praca wielostanowiskowa
Punkty handlowe
Magazyny, handlowcy
Zamówienia
Zakup
Cena netto licencji rocznej
za 1 stanowisko
290 zł 490 zł 750 zł 1150 zł
strzałka w dółPokaż pełną tabelę specyfikacji
Start Komfort Premium Ultima
Sprzedaż
Wielowalutowość
Sklepy internetowe
Parametry towarów i partii
Warianty towarów
Katalog kontrahentów
Katalog towarów, usług (materiałów, produktów, opakowań, zestawów – warianty zaawansowane)
Dowolna liczba cen złotówkowych
Dowolna liczba cen w walutach obcych – opcja przeliczania wg kursu waluty
Obsługa zamówień od odbiorców
Obsługa zamówień do dostawców
Ewidencja faktur zakupu, korekt zakupu
Wystawianie faktur VAT sprzedaży, paragonów fiskalnych, korekt sprzedaży, faktur pro forma
Inne dokumenty zakupu (np. umowy kupna-sprzedaży), faktury VAT marża, komis, faktury RR (fundusze promocji)
Automatyczna kontrola faktur zaliczkowych zakupu i sprzedaży
Wielowalutowość, faktury wewnątrzunijne (WNT, WDT), faktury eksportowe, faktury odwrotne obciążenie, dokumenty Tax Free
Rozdzielnik dodatkowych kosztów nabycia (np. transport, ubezpieczenie lub inne koszty)
Wystawianie podstawowych dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW)
Obsługa wielu magazynów. Przesunięcia między- magazynowe MM (MW, MP), inne dokumenty.
Tabele nazw i indeksów obcych towarów (np. w języku obcym). Cenniki dostawców. Cenniki indywidualne dla odbiorców.
Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby promocji sprzedażowych (ograniczonych czasowo – zakres dat, dla wybranych dni tygodnia i wybranych godzin).
Moduł zarządzania opakowaniami kaucjonowanymi, zarządzanie paletami
Obsługa zamienników towarów, wielopozycyjne zestawy sprzedażowe
Obsługa kategorii „drzewiastych” towarów oraz parametrów dodatkowych (cech towaru) – zaawansowane mechanizmy filtrowania. Pełne wsparcie tzw. „rozmiarówki” (kolory, rozmiary, fasony – definiowalne cechy towarów).
Możliwość zdefiniowania wariantów towaru o różnych wartościach cech. Opcja cen indywidualnych dla wariantów.
Możliwość rozbicia partii towaru (pozycji dokumentu) na dowolną liczbę subpartii o różnych cechach lub wariantach towaru
Pełna kontrola przyjęć, wydań, zwrotów towarów posiadających kody egzemplarzowe
Moduł kompletacji/dekompletacji (zlecenia produkcyjne) z obsługą wariantów produktów
Obsługa terminala dotykowego POS
Wystawianie KP, KW, raporty kasowe (wiele kas w wariantach zaawansowanych)
Obsługa operacji bankowych (wiele kont)
Definiowanie i rozliczanie innych form płatności: karty płatnicze, pobrania, płatności elektroniczne, ratalne i inne
Moduł rozrachunków z kontrahentami, pracownikami, urzędami, terminarz płatności
Zarządzanie lokalizacjami partii towaru (MWS)
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych (kody proste i wagowe), kolektorami danych, wagami elektronicznymi i innymi urządzeniami
Drukowanie metek towarowych i etykiet
Podstawowe zestawienia (zakupu, sprzedaży, rejestry kasowe i bankowe)
Rozszerzony moduł zestawień (grafika, analizy w tabeli przestawnej). Moduł pozwalający na dołączanie własnych zestawień.
Moduł uprawnień użytkowników. Rozbudowane mechanizmy „szatkowania danych” w wyższych wariantach. Personalizacja stanowisk.
Moduł ewidencji pracowników
CRM Start (prosty moduł do zarządzania relacjami z klientami) – synchronizacja kalendarzy z Microsoft Outlook i Google
Biblioteka załączników (skanowanie i archiwizacja dokumentów firmy, zdjęcia produktów, inne)
Wymiana dokumentów w formacie ECOD, EDI++
Eksport danych w formacie JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
Moduł wdrożeniowy (dostęp do funkcji deweloperskich)
Biblioteka modułów dodatkowych (moduły bezpłatne lub płatne – w zależności od typu modułu)
Moduł eksportu do systemów FK (Symfonia Finanse1, WF-FaKir2, WF-KaPeR2, RAKS3 Księga Handlowa, Rewizor4, Rachmistrz4, Comarch OPTIMA5, Enova6 FK, Ramzes7 FK)
Konwertery danych z Comarch OPTIMA5, Subiekt GT4, WF-Mag (DOS, WIN)2, WF-Fakturka2, *.CSV
Moduły współpracy ze sklepami internetowymi: Shoper, Sote, ClickShop; integracje: ec2 dla ILUO, iStore, PrestaShop i wiele innych **
Możliwość integracji z dowolnym sklepem internetowym (dzięki strukturom danych oraz API)
Praca wielostanowiskowa
Praca w chmurze (Windows Azure)
Wielojęzykowość (interfejs)
Faktury po angielsku, faktury po niemiecku, faktury dwujęzyczne
Cena netto licencji rocznej
za 1 stanowisko
290 zł 490 zł 750 zł Ustalana indywidualnie

1. Symfonia Finanse to zastrzeżony znak towarowy firmy Sage Sp. z o.o.
2. WF-FaKir, WF-KaPeR to zastrzeżone znaki towarowe firmy Asseco Business Solutions SA
3. RAKS to zastrzeżony znak towarowy firmy Raks Sp. z o.o.
4. Rewizor, Rachmistrz to zastrzeżone znaki towarowe firmy Insert SA
5. Optima to zastrzeżony znak towarowy firmy COMARCH SA
6. Enova zastrzeżony znak towarowy firmy Soneta Sp. z o.o.
7. Ramzes zastrzeżony znak towarowy firmy AURA Technologies Sp. z o.o.

* – Usługa dostępu do chmury jest dodatkowo płatna. Szczegóły>>

** – Informacja o cenach modułów dodatkowych zawarta jest w Cenniku

ILUO Mobile B2B

Oprogramowanie ILUO jest sprzedawane w modelu subskrypcji rocznej. W ramach tej opłaty użytkownik otrzymuje prawo do pobierania najnowszej wersji w okresie trwania subskrypcji oraz określony w “zasadach udzielania pomocy technicznej” zakres pomocy serwisowej.

Ilość stanowisk od 1 do 3 od 4 do 10 od 11 do20 ponad 20
Cena netto licencji
rocznej za 1 stanowisko
750,-zł 650,-zł 550,-zł Ustala indywidualnie

ILUO Faktura

Oprogramowanie ILUO jest sprzedawane w modelu subskrypcji rocznej. W ramach tej opłaty użytkownik otrzymuje prawo do pobierania najnowszej wersji w okresie trwania subskrypcji oraz określony w “zasadach udzielania pomocy technicznej” zakres pomocy serwisowej..

Start Komfort Premium
Faktury sprzedaży, paragony
Korekty sprzedaży
Faktury wewnątrzunijne, eksportowe
Faktury zaliczkowe
Obsługa drukarek fiskalnych
Wiele cenników
Cena netto licencji rocznej
za 1 stanowisko
220 zł 290 zł 390 zł
strzałka w dółPokaż pełną tabelę specyfikacji
Start Komfort Premium
Obsługa kasy i banku
Rozliczenia z kontrahentami
Zestawienia sprzedaży
Faktury VAT
Faktury krajowe w walucie
Faktury korygujące
Faktury VAT marża
Faktury wewnątrzunijne (WDT)
Faktury eksportowe
Faktury zaliczkowe
Faktury Pro Forma
Rachunek zwykły (bez VAT)
Paragony
Paragony fiskalne
Zamówienia
Kartoteka towarów i usług
Cenniki w złotówkach
Cenniki w walucie obcej
Kartoteka kontrahentów
Katalog osób kontaktowych
Obsługa kasy
Obsługa operacji bankowych
Obsługa operacji kartą
Rozliczenia z kontrahentami
Windykacja (wezwania do zapłaty, noty odsetkowe)
Zestawienia sprzedaży
Analiza sprzedaży (tabela przestawna)
Eksport danych do systemów księgowych
Konwertery danych z systemów producentów
Moduł uprawnień
Moduł definiowania wydruków
Praca wielostanowiskowa
Wielojęzykowość
Wydruk faktury po angielsku, po niemiecku, wydruk dwujęzyczny (np. polsko-angielski, polsko-niemiecki)
Cena netto licencji rocznej
za 1 stanowisko
220 zł 290 zł 390 zł

Usługi w chmurze

Program ILUO Biznes może pracować opcjonalnie w Chmurze ILUO lub chmurze Microsoft (Windows Azure). Nie musisz w tym przypadku inwestować we własną infrastrukturę (serwery, szybkie łącze internetowe) oraz koszty administracji. Jeśli zatem zależy Ci na niższych kosztach, dużym bezpieczeństwie i pełnej skalowalności, zachęcamy do zakupu dostępu do chmury. Opłata jest łączna tzn. obejmuje koszty związane z zarządzaniem kontem, bazą danych, usługami biznesowymi, administracją, automatyczną archiwizacją i przesyłem danych.

Opłaty za dostęp do konta w chmurze są całkowicie niezależne od opłat za licencję programu. Dotyczą tylko tych użytkowników, którzy chcą pracować w chmurze przy wykorzystaniu połączenia internetowego. Praca w chmurze daje dostęp do danych w dowolnym miejscu przez 24 godziny na dobę. Użytkownik nie ponosi kosztów inwestycji w serwery, oprogramowanie i administrację.

W przypadku instalacji, w których włączona jest integracja z systemem zewnętrznym (np. Baselinker, Shoper, IdoSell Shop, Sote, itp.) doliczany jest dodatkowo jeden dostęp do chmury za każdy włączony moduł integracyjny, ze względu na dodatkowe obciążenie serwera i przesył danych generowane przez taką integrację.

Opłata za Chmurę ILUO

Ceny (netto) za użytkowanie chmury kształtują się następująco

Konto chmurowe Cena za miesiąc Cena za rok Szczegóły
Standard - 500,-zł Jest to cena za 1 stanowisko/moduł
integracyjny. Usługa dostępna dla
instalacji powyżej 3 stanowisk.
Premium - 750,-zł Jest to cena za 1 stanowisko/moduł
integracyjny. Usługa dostępna dla
instalacji powyżej 3 stanowisk

Opłata za chmurę Microsoft Azure

Udostępniamy chmurę podstawową w cenie 650 zł* netto za stanowisko/moduł integracyjny za rok.

Oferujemy również usługę chmury indywidualnej, która pozwala na dostosowanie wydajności do potrzeb użytkownika. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu – tel. 533 333 249, iluo@iluo.pl

* Cena obowiązuje od 01.08.2022 r. Została skalkulowana w oparciu o średnie, miesięczne zużycie zasobów Microsoft Azure przy stosunkowo intensywnym korzystaniu z usługi. W wyjątkowych sytuacjach może jednak okazać się, że rzeczywiste wykorzystanie usługi będzie przekraczało zaproponowane przez nas wartości. Zastrzegamy sobie w tym przypadku prawo do renegocjacji oferty.

Serwer Aplikacji (chmura własna)

ILUO Biznes pozwala na skonfigurowanie usługi dostępowej (Serwer Aplikacji), która może zostać zainstalowana i skonfigurowana na serwerze klienta. Usługa ta łączy się z lokalnym MS SQL i obsługuje warstwę biznesową. ILUO Biznes może łączyć się z usługą Serwera Aplikacji poprzez sieć lokalną lub internet, tworząc tzw. „chmurę własną”.

Serwer Aplikacji jest płatny. Koszt serwera to 1690 zł / rok / na każde 10 stanowisk. Oznacza to, że dla 2-10 stanowisk (licencji) ILUO Biznes koszt Serwera Aplikacji to 1690 zł/ rok, a dla 11-20 stanowisk – 3380 zł / rok i tak dalej.

Nazwa produktu Cena netto
Serwer Aplikacji ILUO Biznes 1690 zł / każde 10 stanowisk

Integracje

Przedstawiamy poniżej cennik integracji. Zgodnie z naszym modelem jest to subskrypcja roczna.

W przypadku instalacji działających w chmurze, w których włączona jest integracja z systemem zewnętrznym (np. Baselinker, Shoper, IdoSell Shop, Sote, Click Shop itp.) doliczany jest dodatkowo jeden dostęp do chmury za każdy włączony moduł integracyjny, ze względu na dodatkowe obciążenie serwera i przesył danych generowane przez taką integrację.

Usługi, wdrożenia, szkolenia

Po zakupie oprogramowania ILUO klient otrzymuje prawo do 3-miesięcznej opieki pozakupowej. Po tym okresie obowiązują zasady opisane poniżej. Usługi wdrożeniowe są wyceniane indywidualnie.

Rozwiązanie Typ Opis Producent Cena netto
Sklepy internetowe
ILUO ↔ Shoper Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą handlu internetowego Shoper pills 990 zł/rok
ILUO ↔ BaseLinker Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą BaseLinker pills 990 zł/rok
ILUO ↔️ BaseLinker Standard+Kurierzy Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą BaseLinker. pills 1390, - zł / rok
ILUO ↔ ️IdoSell Shop (dawniej IAI-Shop.com) Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą handlu internetowego IdoSell Shop (dawniej IAI-Shop.com). pills 2490, - zł / rok
ILUO ↔ ️SOTEshop Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą handlu internetowego SOTEshop. pills 1290, - zł / rok
ILUO ↔ ️Click Shop Moduł dodatkowy Wbudowany moduł dodatkowy oprogramowania ILUO Biznes integrujący go z platformą Click Shop. pills 990, - zł / rok
ILUO ↔ ️PrestaShop Łącznik (konektor) Łącznik (zewnętrzna aplikacja) między ILUO Biznes a sklepem internetowym PrestaShop. Pozwala na synchronizację danych o towarach oraz import zamówień. pills 1 900, - zł / rok
ILUO ↔ ️Mageto Łącznik (konektor) Łącznik (zewnętrzna aplikacja) między ILUO Biznes a sklepem internetowym Magento. Pozwala na synchronizację danych o towarach oraz import zamówień. pills 1 ustalana indywidualnie
ILUO ↔ ️Selly Shop Łącznik (konektor) Łącznik (zewnętrzna aplikacja) między ILUO Biznes a sklepem internetowym Selly Shop 8. Pozwala na synchronizację danych o towarach oraz import zamówień. pills 1 900, - zł / rok
ILUO ↔ ️Go Shop Łącznik (konektor) Łącznik (zewnętrzna aplikacja) między ILUO Biznes a sklepem internetowym Go Shop 9. Pozwala na synchronizację danych o towarach oraz import zamówień. pills 1 900, - zł / rok
Systemy FK
ILUO ↔ ️WF-FaKir Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ WF-KaPeR Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ OPTiMA Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ Enova Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ Rachmistrz Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ Rewizor Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
ILUO ↔ RAKS Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills ustalana indywidualnie
ILUO ↔ Symfonia Moduł dodatkowy Wbudowany moduł eksportu danych – element wdrożeniowy. pills ustalana indywidualnie
ILUO ↔ Aplikacja Ramzes Standard Wbudowany moduł eksportu danych. pills bezpłatny
Integracje z bankami
ILUO ↔ ️mBank Wdrożenie Wymiana danych poprzez pliki. pills ustalana indywidualnie
ILUO ↔ PKO SA Wdrożenie Wymiana danych poprzez pliki. pills ustalana indywidualnie
ILUO ↔ PKO SA Standard Wymiana danych poprzez pliki. pills bezpłatny
ILUO ↔ PKO BP Standard Wymiana danych poprzez pliki. pills bezpłatny
ILUO ↔ BZWBK (Santander) Standard Wymiana danych poprzez pliki. pills bezpłatny
ILUO ↔ Alior Bank Standard Wymiana danych poprzez pliki. pills bezpłatny
ILUO ↔ ING Standard Wymiana danych poprzez pliki. pills bezpłatny
Integracje z FMCG
Integrator FMCG Wdrożenie Raportowanie automatyczne. pills ustalana indywidualnie

Zasady pomocy:

1 godzina Pakiet 10 godzin
250,- zł 2100.- zł

Sprawdź jak działa program magazynowy. Zapoznaj się z możliwościami
programu ILUO Biznes.

logo iluo footer

30-dniowy TRIAL

Przetestuj ILUO Biznes. Pobierz i zainstaluj pełną wersję programu działającą bezpłatnie przez 30 dni.