Cennik

Oprogramowanie ILUO jest sprzedawane w modelu subskrypcji rocznej. W ramach subskrypcji otrzymujesz licencję, aktualizacje i pomoc techniczną. Nie ma żadnych kosztów ukrytych.

ILUO Biznes

 

Oprogramowanie ILUO jest sprzedawane w modelu subskrypcji rocznej. W ramach tej opłaty użytkownik otrzymuje prawo do pobierania najnowszej wersji w okresie trwania subskrypcji oraz określony w “zasadach udzielania pomocy technicznej” zakres pomocy serwisowej.


    
 StartKomfortPremiumUltima
Praca w chmurze*
Praca
wielostanowiskowa
Punkty handlowe
Magazyny, handlowcy
Zamówienia
Zakup
Sprzedaż
Wielowalutowość
Sklepy internetowe**
Parametry towarów
i partii
Warianty towarów
Kompletacja/ dekompletacja
Moduł sprzedaży detalicznej
Zamienniki towarów
Opakowanie kaucjonowane
Kalendarz, biblioteka
zdjęć i plików
Interfejs wielojęzykowy
Możliwości wdrożeniowe
Cena netto licencji
rocznej za 1 stanowisko
290,- zł490,- zł750,- złUstalana
indywidualnie


Pokaż pełną tabelę specyfikacji

    
 StartKomfortPremiumUltima
Katalog kontrahentów
Katalog towarów, usług (materiałów, produktów, opakowań, zestawów – warianty zaawansowane)
Dowolna liczba cen złotówkowych
Dowolna liczba cen w walutach obcych – opcja przeliczania wg kursu waluty
Obsługa zamówień od odbiorców
Obsługa zamówień do dostawców
Ewidencja faktur zakupu, korekt zakupu
Wystawianie faktur VAT sprzedaży, paragonów fiskalnych, korekt sprzedaży, faktur pro forma
Inne dokumenty zakupu (np. umowy kupna-sprzedaży), faktury VAT marża, komis, faktury RR (fundusze promocji)
Automatyczna kontrola faktur zaliczkowych zakupu i sprzedaży
Wielowalutowość, faktury wewnątrzunijne (WNT, WDT), faktury eksportowe, faktury odwrotne obciążenie, dokumenty Tax Free
Rozdzielnik dodatkowych kosztów nabycia (np. transport, ubezpieczenie lub inne koszty)
Wystawianie podstawowych dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW)
Obsługa wielu magazynów. Przesunięcia między- magazynowe MM (MW, MP), inne dokumenty.
Tabele nazw i indeksów obcych towarów (np. w języku obcym). Cenniki dostawców. Cenniki indywidualne dla odbiorców.
Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby promocji sprzedażowych (ograniczonych czasowo – zakres dat, dla wybranych dni tygodnia i wybranych godzin).
Moduł zarządzania opakowaniami kaucjonowanymi, zarządzanie paletami
Obsługa zamienników towarów, wielopozycyjne zestawy sprzedażowe
Obsługa kategorii „drzewiastych” towarów oraz parametrów dodatkowych (cech towaru) – zaawansowane mechanizmy filtrowania. Pełne wsparcie tzw. „rozmiarówki” (kolory, rozmiary, fasony – definiowalne cechy towarów).
Możliwość zdefiniowania wariantów towaru o różnych wartościach cech. Opcja cen indywidualnych dla wariantów.
Możliwość rozbicia partii towaru (pozycji dokumentu) na dowolną liczbę subpartii o różnych cechach lub wariantach towaru
Pełna kontrola przyjęć, wydań, zwrotów towarów posiadających kody egzemplarzowe
Moduł kompletacji/dekompletacji (zlecenia produkcyjne) z obsługą wariantów produktów
Obsługa terminala dotykowego POS
Wystawianie KP, KW, raporty kasowe (wiele kas w wariantach zaawansowanych)
Obsługa operacji bankowych (wiele kont)
Definiowanie i rozliczanie innych form płatności: karty płatnicze, pobrania, płatności elektroniczne, ratalne i inne
Moduł rozrachunków z kontrahentami, pracownikami, urzędami, terminarz płatności
Zarządzanie lokalizacjami partii towaru (MWS)
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych (kody proste i wagowe), kolektorami danych**, drukarkami etykiet, wagami elektronicznymi i innymi urządzeniami
Podstawowe zestawienia (zakupu, sprzedaży, rejestry kasowe i bankowe)
Rozszerzony moduł zestawień (grafika, analizy w tabeli przestawnej). Moduł pozwalający na dołączanie własnych zestawień.
Moduł uprawnień użytkowników. Rozbudowane mechanizmy „szatkowania danych” w wyższych wariantach. Personalizacja stanowisk.
Moduł ewidencji pracowników
CRM Start (prosty moduł do zarządzania relacjami z klientami) – synchronizacja kalendarzy z Microsoft Outlook i Google
Biblioteka załączników (skanowanie i archiwizacja dokumentów firmy, zdjęcia produktów, inne)
Wymiana dokumentów w formacie ECOD, EDI++
Eksport danych w formacie JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
Moduł wdrożeniowy (dostęp do funkcji deweloperskich)
Biblioteka modułów dodatkowych (moduły bezpłatne lub płatne – w zależności od typu modułu)
Moduł eksportu do systemów FK** (Symfonia Finanse1, WF-FaKir2, WF-KaPeR2, RAKS3 Księga Handlowa, Rewizor4, Rachmistrz4, Comarch OPTIMA5, Enova6 FK, Ramzes7 FK)
Konwertery danych z Comarch OPTIMA5, Subiekt GT4, WF-Mag (DOS, WIN)2, WF-Fakturka2, *.CSV
Moduły współpracy ze sklepami internetowymi**: Shoper, Sote, ClickShop; integracje: ec2 dla ILUO, iStore, PrestaShop i wiele innych
Możliwość integracji z dowolnym sklepem internetowym (dzięki strukturom danych oraz API)
Praca wielostanowiskowa
Praca w chmurze*
Wielojęzykowość (interfejs)
Faktury po angielsku, faktury po niemiecku, faktury dwujęzyczne
Cena netto licencji
rocznej za 1 stanowisko
290,- zł490,- zł750,- złUstalana
indywidualnie

1) Symfonia Finanse to zastrzeżony znak towarowy firmy Sage Sp. z o.o.
2) WF-Fakturka, WF-FaKir, WF-KaPeR, WF-Mag to zastrzeżone znaki towarowe firmy Asseco Business Solutions SA
3) RAKS Księga Handlowa to zastrzeżony znak towarowy firmy Raks Sp. z o.o.
4) Subiekt, Rewizor, Rachmistrz to zastrzeżone znaki towarowe firmy Insert SA
5) Optima o zastrzeżony znak towarowy firmy COMARCH SA
6) Enova o zastrzeżony znak towarowy firmy Soneta Sp. z o.o.
7) Ramzes o zastrzeżony znak towarowy firmy AURA Technologies Sp. z o.o.


* – Usługa dostępu do chmury jest dodatkowo płatna. Szczegóły>>
** – Informacja o cenach modułów dodatkowych zawarta jest w Cenniku

 

ILUO Mobile B2B

 

Oprogramowanie ILUO jest sprzedawane w modelu subskrypcji rocznej. W ramach tej opłaty użytkownik otrzymuje prawo do pobierania najnowszej wersji w okresie trwania subskrypcji oraz określony w “zasadach udzielania pomocy technicznej” zakres pomocy serwisowej.


Ilość stanowisk:od 1 do 3od 4 do 10od 11 do 20ponad 20
Cena netto licencji
rocznej za 1 stanowisko
750,- zł650,- zł550,- złUstalana
indywidualnie
 

ILUO Faktura

 

Oprogramowanie ILUO jest sprzedawane w modelu subskrypcji rocznej. W ramach tej opłaty użytkownik otrzymuje prawo do pobierania najnowszej wersji w okresie trwania subskrypcji oraz określony w “zasadach udzielania pomocy technicznej” zakres pomocy serwisowej.


   
 StartKomfortPremium
Faktury sprzedaży,
paragony
Korekty sprzedaży
Faktury wewnątrzunijne
(WDT), eksportowe
Faktury zaliczkowe
Obsługa drukarek
fiskalnych
Wiele cenników
Obsługa kasy i banku
Rozliczenia z
kontrahentami
Zestawienia sprzedaży
Definiowanie uprawnień
Definiowanie wydruków
Cena netto licencji
rocznej za 1 stanowisko
220,- zł290,- zł390,- zł


Pokaż pełną tabelę specyfikacji

   
 StartKomfortPremium
Faktury VAT
Faktury krajowe w walucie
Faktury korygujące
Faktury VAT marża
Faktury wewnątrzunijne (WDT)
Faktury eksportowe
Faktury zaliczkowe
Faktury Pro Forma
Rachunek zwykły (bez VAT)
Paragony
Paragony fiskalne
Zamówienia
Kartoteka towarów i usług
Cenniki w złotówkach
Cenniki w walucie obcej
Kartoteka kontrahentów
Katalog osób kontaktowych
Obsługa kasy
Obsługa operacji bankowych
Obsługa operacji kartą
Rozliczenia z kontrahentami
Windykacja (wezwania do zapłaty, noty odsetkowe)
Zestawienia sprzedaży
Analiza sprzedaży (tabela przestawna)
Eksport danych do systemów księgowych
Konwertery danych z systemów innych producentów
Moduł uprawnień
Moduł definiowania wydruków
Praca wielostanowiskowa
Wielojęzykowość
Wydruk faktury po angielsku, po niemiecku, wydruk dwujęzyczny (np. polsko-angielski, polsko-niemiecki)
Cena netto licencji
rocznej za 1 stanowisko
220,- zł290,- zł390,- zł
 

Usługi w chmurze

 

Program ILUO Biznes może pracować opcjonalnie w Chmurze ILUO lub chmurze Microsoft (Windows Azure). Nie musisz w tym przypadku inwestować we własną infrastrukturę (serwery, szybkie łącze internetowe) oraz koszty administracji. Jeśli zatem zależy Ci na niższych kosztach, dużym bezpieczeństwie i pełnej skalowalności, zachęcamy do zakupu dostępu do chmury. Opłata jest łączna tzn. obejmuje koszty związane z zarządzaniem kontem, bazą danych, usługami biznesowymi, administracją, automatyczną archiwizacją i przesyłem danych.

Opłaty za dostęp do konta w chmurze są całkowicie niezależne od opłat za licencję programu. Dotyczą tylko tych użytkowników, którzy chcą pracować w chmurze przy wykorzystaniu połączenia internetowego. Praca w chmurze daje dostęp do danych w dowolnym miejscu przez 24 godziny na dobę. Użytkownik nie ponosi kosztów inwestycji w serwery, oprogramowanie i administrację.

W przypadku instalacji, w których włączona jest integracja z systemem zewnętrznym (np. Baselinker, Shoper, IdoSell Shop, Sote itp.) doliczany jest dodatkowo jeden dostęp do chmury za każdy włączony moduł integracyjny, ze względu na dodatkowy przesył danych generowany przez taką integrację.

Opłata za Chmurę ILUO

Przeczytaj: Regulamin korzystania z Chmury ILUO uwzględniający wytyczne RODO.

Ceny (netto) za użytkowanie chmury kształtują się następująco:

Konto chmurowe  Cena za miesiąc   Cena za rok  Szczegóły
Standard 500,- Jest to cena za 1 stanowisko/moduł integracyjny. Usługa dostępna dla instalacji powyżej 3 stanowisk.
Premium 750,- Jest to cena za 1 stanowisko/moduł integracyjny. Usługa dostępna dla instalacji powyżej 3 stanowisk.Obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.

Opłata za chmurę Microsoft Azure

Przeczytaj: Regulamin korzystania z chmury Microsoft Azure uwzględniający wytyczne RODO.

Udostępniamy chmurę podstawową w cenie 650 zł* netto za stanowisko/moduł integracyjny za rok.
Oferujemy również usługę chmury indywidualnej, która pozwala na dostosowanie wydajności do potrzeb użytkownika. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu – tel. 533 333 249, iluo@iluo.pl

* Cena obowiązuje od 01.08.2022 r. Została skalkulowana w oparciu o średnie, miesięczne zużycie zasobów Microsoft Azure przy stosunkowo intensywnym korzystaniu z usługi. W wyjątkowych sytuacjach może jednak okazać się, że rzeczywiste wykorzystanie usługi będzie przekraczało zaproponowane przez nas wartości. Zastrzegamy sobie w tym przypadku prawo do renegocjacji oferty.

Serwer Aplikacji (chmura własna)

ILUO Biznes pozwala na skonfigurowanie usługi dostępowej (Serwer Aplikacji), która może zostać zainstalowana i skonfigurowana na serwerze klienta. Usługa ta łączy się z lokalnym MS SQL i obsłuje warstwę biznesową. ILUO Biznes może łączyć się z usługą Serwera Aplikacji poprzez sieć lokalną lub internet, tworząc tzw. „chmurę własną”.

Serwer Aplikacji jest płatny. Koszt serwera to 1690 zł / rok / na każde 10 stanowisk.
Oznacza to, że dla 2-10 stanowisk (licencji) ILUO Biznes koszt Serwera Aplikacji to 1690 zł/ rok, a dla 11-20 stanowisk – 3380 zł / rok i tak dalej.

Nazwa produktuCena netto
Serwer Aplikacji ILUO Biznes1690 zł / każde 10 stanowisk
 

Integracje

 

Przedstawiamy poniżej cennik integracji. Zgodnie z naszym modelem jest to subskrypcja roczna.

W przypadku instalacji działających w chmurze, w których włączona jest integracja z systemem zewnętrznym (np. Baselinker, Shoper, IdoSell Shop, Sote, Click Shop itp.) doliczany jest dodatkowo jeden dostęp do chmury za każdy włączony moduł integracyjny, ze względu na dodatkowy przesył danych generowany przez taką integrację.

RozwiązanieTypOpisProducentCena netto
Sklepy internetowe
ILUO ShopperModuł dodatkowyWbudowany moduł dodatkowy
oprogramowania ILUO Biznes
integrujący go z platformą
handlu internetowego Shoper.
ILUO990,- zł / rok
ILUO BaseLinker
Standard
Moduł dodatkowyWbudowany moduł dodatkowy
oprogramowania ILUO Biznes
integrujący go z platformą
BaseLinker
ILUO990,- zł / rok
ILUO BaseLinker
Standard+Kurierzy
Moduł dodatkowyWbudowany moduł dodatkowy
oprogramowania ILUO Biznes
integrujący go z platformą
BaseLinker
ILUO1390,- zł / rok
ILUO IdoSell Shop
(dawniej IAI-Shop.com)
Moduł dodatkowyWbudowany moduł dodatkowy
oprogramowania ILUO Biznes
integrujący go z platformą
handlu internetowego IdoSell Shop
(dawniej IAI-Shop.com)
ILUO2490,- zł / rok
ILUO SOTEshopModuł dodatkowyWbudowany moduł dodatkowy
oprogramowania ILUO Biznes
integrujący go z platformą
handlu internetowego SOTEshop
ILUO1290,- zł / rok
ILUO Click ShopModuł dodatkowyWbudowany moduł dodatkowy
oprogramowania ILUO Biznes
integrujący go z platformą
Click Shop
ILUO990,- zł / rok
ILUO PrestaShopŁącznik
(konektor)
Łącznik (zewnętrzna aplikacja)
między ILUO Biznes a sklepem
internetowym PrestaShop. Pozwala
na synchronizację danych o
towarach oraz import zamówień
KID900,- zł / rok
ILUO MagentoŁącznik
(konektor)
Łącznik (zewnętrzna aplikacja)
między ILUO Biznes a sklepem
internetowym Magento. Pozwala
na synchronizację danych o
towarach oraz import zamówień
KIDustalana indywidualnie
ILUO cStoreŁącznik
(konektor)
Łącznik (zewnętrzna aplikacja)
między ILUO Biznes a sklepem
internetowym cStore. Pozwala
na synchronizację danych o
towarach oraz import zamówień
cStoreod 100,- zł / miesiąc
ILUO cStoreŁącznik
(konektor)
Łącznik (zewnętrzna aplikacja)
między ILUO Biznes a sklepem
internetowym cStore 7. Pozwala
na synchronizację danych o
towarach oraz import zamówień
KID900,- zł / rok
ILUO Selly ShopŁącznik
(konektor)
Łącznik (zewnętrzna aplikacja)
między ILUO Biznes a sklepem
internetowym Selly Shop 8. Pozwala
na synchronizację danych o
towarach oraz import zamówień
KID900,- zł / rok
ILUO Go ShopŁącznik
(konektor)
Łącznik (zewnętrzna aplikacja)
między ILUO Biznes a sklepem
internetowym Go Shop 9. Pozwala
na synchronizację danych o
towarach oraz import zamówień
KID900,- zł / rok
Systemy FK
ILUO WF-FaKirStandardWbudowany moduł
eksportu danych
ILUObezpłatny
ILUO WF-KaPeRStandardWbudowany moduł
eksportu danych
ILUObezpłatny
ILUO OPTiMAStandardWbudowany moduł
eksportu danych
ILUObezpłatny
ILUO EnovaStandardWbudowany moduł
eksportu danych
ILUObezpłatny
ILUO RachmistrzStandardWbudowany moduł
eksportu danych
ILUObezpłatny
ILUO RewizorStandardWbudowany moduł
eksportu danych
ILUObezpłatny
ILUO RAKSStandardWbudowany moduł
eksportu danych
ILUOustalana indywidualnie
ILUO SymfoniaStandardWbudowany moduł
eksportu danych – element wdrożeniowy
ILUO ustalana indywidualnie
ILUO Aplikacja RamzesStandardWbudowany moduł
eksportu danych
ILUObezpłatny
Integracja z bankami
ILUO mBankWdrożenieWymiana danych poprzez plikiILUOustalana indywidualnie
ILUO PKO SAWdrożenieWymiana danych poprzez plikiILUOustalana indywidualnie
ILUO PKO SAStandardWymiana danych poprzez plikiILUObezpłatny
ILUO PKO BPStandardWymiana danych poprzez plikiILUObezpłatny
ILUO BZWBK (Santander)StandardWymiana danych poprzez plikiILUObezpłatny
ILUO Alior BankStandardWymiana danych poprzez plikiILUObezpłatny
ILUO INGStandardWymiana danych poprzez plikiILUObezpłatny
Integracja z FMCG
Integrator FMCGWdrożenieRaportowanie automatyczneILUOustalana indywidualnie
 

Usługi, wdrożenia, szkolenia

 

Po zakupie oprogramowania ILUO klient otrzymuje prawo do 3-miesięcznej opieki pozakupowej. Po tym okresie obowiązują zasady opisane poniżej. Usługi wdrożeniowe są wyceniane indywidualnie.

Zasady pomocy:

 • Pomoc techniczna ILUO (PT) udzielana jest telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu połączenia zdalnego lub bezpośrednio (w siedzibie ILUO bądź siedzibie klienta). W przypadku realizacji PT w siedzibie klienta ewentualny czas dojazdu do klienta jest doliczany do czasu usługi zasadniczej.
 • Pomoc techniczna ILUO obejmuje:
  konsultacje i szkolenia dotyczące działania programów ILUO
  konfigurację oprogramowania ILUO
  analizę uwag zgłaszanych przez użytkownika
 • W ramach zakupionej rocznej licencji klientowi przysługuje 1 godzina na rok bezpłatnej pomocy telefonicznej dla każdego zakupionego stanowiska. Przykładowo przy zakupie 5 stanowisk ILUO Biznes klient otrzymuje 5 godzin bezpłatnej PT (na rok). Nie dotyczy kontraktów i umów indywidualnie negocjowanych.
 • Kontakty telefoniczne i obsługa mailowa są rozliczane za każdy rozpoczęty kwant 10 minutowy. Kontakty bezpośrednie są rozliczane za każde rozpoczęte pół godziny.
 • Po wyczerpaniu bezpłatnego pakietu pomocy technicznej pomoc będzie płatna według Cennika usług serwisowych i pomocy technicznej. W tabeli podane są ceny netto.
 • Klient posiadający ważną aktywację oprogramowania ILUO ma zawsze prawo do bezpłatnego zgłoszenia uwag, sugestii, zauważonych nieprawidłowości działania oprogramowania za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
1 godzinaPakiet 10 godzin
250,- zł2100,- zł
 

Sprawdź jak działa program magazynowy.
Zapoznaj się z możliwościami programu ILUO Biznes.

30-dniowy TRIAL

Przetestuj ILUO Biznes. Pobierz i
zainstaluj pełną wersję programu
działającą bezpłatnie przez 30 dni.


Pobierz

Masz pytania?

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00 – 18:00. Skontaktuj się z nami:

+48 533 333 248
+48 533 333 249
iluo@iluo.pl

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne dla naszych Klientów

Wsparcie techniczne

Polityka prywatności

Partnerzy

Jesteśmy oficjalnym Partnerem Microsoft

Azure

© 2023 ILUO. Wszelkie prawa zastrzeżone.