ILUO <-> Shoper

Rozwiązanie dla użytkowników sklepu internetowego Shoper. Zapewnia wymianę danych towarów, zamówień, stanów magazynowych, płatności, promocji.

Integracja ILUO Biznes z platformą Shoper*

 

Rozwiązanie zostało przygotowane przez ILUO Sp. z o.o. i jest wbudowane w oprogramowanie ILUO Biznes. Bezpośrednia współpraca między producentami Shopera i ILUO Biznes gwarantuje wysoką jakość i aktualność rozwiązania.

Wiele sklepów jednocześnie

Możliwość współpracy z kilkoma sklepami Shoper jednocześnie. Indywidualna konfiguracja parametrów określających zasady wymiany informacji dla każdego sklepu.

Import produktów ze sklepu

Funkcja importu towarów (produktów) ze sklepu uwzględnia produkty i warianty produktów. Pozwala na pobranie listy produktów z istniejącego sklepu internetowego Shoper (ze zdjęciami i załącznikami). Opcja zapewnia szybki start użytkownikom posiadającym sklep oparty na oprogramowaniu Shoper, którzy chcą skorzystać z rozwiązania sprzedażowo-magazynowego ILUO Biznes.

Eksport/aktualizacja produktów

Funkcja eksportuje/aktualizuje informacje o towarach (produktach) oraz ich wariantach z ILUO do Shoper. Jeśli wykorzystujemy rozwiązanie zintegrowane (ILUO Biznes – Shoper) rekomendujemy, aby wszystkie zmiany dotyczące produktów były wprowadzane w programie ILUO Biznes a następnie eksportowane do Shopera. Opcja działa następująco:
  1. Wysyłane są wszystkie lub wybrane towary (konfigurowalny filtr). Pozwala to na synchronizowanie dowolnego podzbioru towarów z ILUO Biznes.
  2. Synchronizacja obejmuje: nazwy towarów (produktów), indeksy (kody) towarów, ceny towarów, terminy dostaw, zdjęcia i załączniki, opis krótki, opis pełny, warianty towarów (odmiany towaru o różnych wartościach parametrów), dane SEO i meta tagi, drzewo kategorii dodatkowych i parametry
  3. Funkcja obsługuje tzw. widoki towarów (np. nazwy obcojęzyczne, ceny w innej walucie)

Eksport stanów magazynowych

Funkcja eksportu stanów magazynowych dotyczy zarówno towarów (produktów) jak i ich wariantów zdefiniowanych w sklepie Shoper. Stany magazynowe mogą być wysyłane są jako suma stanów: wszystkich magazynów, kilku wybranych magazynów.

Import zamówień

Funkcja importu zamówień z Shoper do ILUO Biznes pozwala na przenoszenie zamówień złożonych w sklepie internetowym do ILUO Biznes i późniejszą ich realizację na poziomie systemu magazynowego. Moduł integracyjny realizuje automatycznie funkcję dodawania kontrahentów (utworzonych w sklepie internetowym) podczas importu zamówień.

Synchronizacja statusów i płatności

Synchronizacja statusów zamówień między ILUO Biznes a sklepem Shoper uaktualnia statusy tak, aby ich zmiany były widoczne dla operatora sklepu oraz klienta składającego zamówienie. Mapowanie statusów określamy w opcjach konfiguratora integracji. Synchronizacja płatności związanych z zamówieniem internetowym złożonym w sklepie Shoper powoduje, że płatności elektroniczne zarejestrowane w Shoperze są przesyłane do ILUO Biznes, a przelewy i operacje kasowe utworzone w ILUO są przesyłane są do sklepu internetowego. Realizacja tej funkcji wymaga dokonania odpowiedniego mapowania płatności w konfiguracji integracji.

Konfigurator integracji i automat synchronizujący

Wszystkie opisane powyżej funkcje posiadają bardzo szeroki zakres parametryzacji, która jest realizowana przez konfigurator integracji. Wszystkie wymienione wyżej operacje mogą być uruchamiane ręcznie bądź automatyzowane za pomocą wbudowanego synchronizatora (schedulera). Określa on jak często ma być uruchamiane poszczególne funkcje wymiany informacji między systemami. Z technicznego punktu widzenia jest to usługa windows uruchamiana automatycznie z systemem i działająca niezależnie od ILUO Biznes. W przypadku pracy w chmurze usługa uruchamiana jest na życzenie przez ILUO.

*) Shoper jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DreamCommerce S.A.

Sprawdź jak działa program magazynowy.
Zapoznaj się z możliwościami programu ILUO Biznes.

30-dniowy TRIAL

Przetestuj ILUO Biznes. Pobierz i
zainstaluj pełną wersję programu
działającą bezpłatnie przez 30 dni.


Pobierz

Masz pytania?

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00 – 18:00. Skontaktuj się z nami:

+48 533 333 248
+48 533 333 249
iluo@iluo.pl

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne dla naszych Klientów

Wsparcie techniczne

Polityka prywatności

Partnerzy

Jesteśmy oficjalnym Partnerem Microsoft

Azure

© 2022 ILUO. Wszelkie prawa zastrzeżone.